SEO
SEO Nedir
SEO Paketleri
Pendik Halı Yıkama
Güzelyalı Halı Yıkama
Gebze Halı Yıkama
Tuzla Halı Yıkama
Çayırova Halı Yıkama
Sepetli Vinç Kiralama
Hasta Yatağı Kiralama
Kiralık Hasta Yatakları
Bez Çanta
Mart 2018 » Av. Metin POLAT
İstinaf Kanun Yolu Hakkında Genel Bilgiler
İstinafın hukuki niteliği
Hukuki kavram olarak istinaf, bir davanın kısmen ya da tamamen yeniden ele alınarak, görülmesi anlamını taşımaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunumuz, olağan kanun yolları arasında istinafı düzenlemiştir.  İstinaf kanun yoluyla  ilk derece [...] Devamı...
İstinaf Başvurusunun Şartları
Eski hale getirme nedir?
CMK  274‟de;  sanığın  yokluğunda  aleyhine  verilen  hükümlere karşı eski hale getirme isteminde bulunabileceği, eski hale getirme süresi içinde de istinaf süresinin işleyeceği, sanığın eski hale getirme isteminde bulunduğu hallerde, ayrıca [...] Devamı...
Cumhuriyet savcısının istinaf başvurusunun nedenleri ve gerekçesi
Cumhuriyet  savcısının  istinaf  başvurusunda  neden  ve  gerekçelerini açıkça gösterme zorunluluğu bulunmaktadır (CMK m. 273/5). Cumhuriyet  savcısının aleyhe kanun yoluna gittiği hüküm,  sanık lehine bozulabilir veya değiştirilebilir. Buna karşılık Cumhuriyet savcısının [...] Devamı...
Sanık ve katılanın istinaf başvurusu
Sanık  ve  katılanın,  istinaf  başvurusunda  neden  ve  gerekçe  gösterme zorunluluğu yoktur. Zira, Kanun “sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan [...] Devamı...
Müdafi veya vekilin istinaf başvurusu yaparken dikkat etmesi gereken hususular
Müdafilik görevi  istinaf aşamasında da  sürmektedir. Seçilmiş ya da zorunlu müdafi olması, bu açıdan bir fark yaratmaz. Ancak, seçilmiş müdafi  ile  sanık,  aksini kararlaştırabilirler.  İlk derece mahkemesinde  sanığı  savunan müdafi,  [...] Devamı...

Sonraki sayfa »