Boşanma Davaları

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları günümüzde en çok görülen davalar arasında yer almaktadır. 2017 yılında Kayseri’de her dört çiftten birisi boşanmaktadır. Bu oran her geçen gün artmaktadır. Boşanmaların temelinde şiddetli geçimsizlik yer almaktadır. Bunun sebeplerinin başında ise eşlerin birbirini tam tanımadan evlenmeleri, ebeveynlerin aile yaşantısı içerisine müdahalesi ve ekonomik sebepler gelmektedir.

Aile Hukuku

Yine son zamanlarda eşlerin bir birini aldatması sıklıkla karşılaşılan boşanma türleri arasında yer almaktadır. Eşler arasındaki bu sadakatsizliği tetikleyen olaylar ise daha çok tatminsizlik ve eşlerin birbirine karşı soğumalarından kaynaklanmaktadır.

Polat Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak öncelikle toplumun temeli olan ailenin korunması adına eşlerin bir arada yaşamaya devam edip etmeyeceği eşlere sorulur ve daha sonra eşler kesin boşanmaya karar verdiyse boşanma davası açılır. Bu noktada çocuklu eşlerde çocukların geleceğinin garantiye alınması toplumsal bir sorumluluk olduğu için onlara önem verilir. Yine boşanan eşler ve çocukların nafakası da boşanma sonrası önem taşıyan konular arasında yer almaktadır.

Boşanma Davaları

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu Kayseri’de aile hukuku ve boşanma davalarında müvekkillerine hizmet vermektedir. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Aile Hukuku ve Boşanma davalarına İlişkin Hizmetlerimiz;

 • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
 • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
 • Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
 • Boşanma davası sonrasında maddi manevi tazminat davaları açılması ve takibi
 • Tanıma ve tenfiz davalarının açılması ve takibi
 • Velayet davaları açılması ve takibi
 • Nafakanın yeniden belirlenmesi davalarının açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
 • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi
 • Mal Ayrılığı Sözleşmesi Hazırlanması

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

Boşanma Davası İçin Avukat Nasıl Bulunur? Süreçler Nasıl İşler?

İşini iyi yapan bir avukat, boşanma süreçlerini titizlikle takip eder ve müvekkillerini dava akışı konusunda bilgilendirir. İlk etapta boşanma davası açılıp açılamayacağını netleştirebilmek için aşağıdaki sebeplerin durumuna bakar.

 • Eşler arasında hayat kastı olup olmadığı, onur kırıcı davranış veya kötü muamelelerin uygulanıp uygulanmadığı
 • Aldatma eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğine
 • Eşlerden herhangi birinin haysiyetsiz hayat sürüp sürmediği
 • Eşlerden birinin akli yetersizlikleri olup olmadığı
 • Eşlerden birinin çekilmez derecede evlilik temelinin sarsılıp sarsılmadığına
 • Eşlerden herhangi birinin küçük düşürücü, aşağılayıcı bir suç işleyip işlemediğine
 • Eşlerden herhangi birinin haksız yere konutu terk edip etmediğine

Boşanma sebeplerinin titizlikle ve doğru bir biçimde tespit edilmesi oldukça önemlidir. Zira mahkemeler, davayı boşanma sebeplerine göre incelerler. Tüm bu süreçlerin yürütülmesi aşamasında alanında işini iyi yapan bir avukat seçmek son derece önemlidir.

Boşanma Davası İçin Tutulan Avukat İşini Nasıl Yapar?

 • Müvekkilin elde etmek istediği sonuç üzerine yol haritasını çıkarmak
 • Derin analizler yaparak davanın seyri ve sonuçları üzerine değerlendirme yapmak
 • Boşanma dava tipine göre (çekişmeli veya anlaşmalı) müvekkillerini bilgilendirmek
 • Dava süresince müvekkiline duruşma tarihleri, süreleri ve dava aşamaları hakkında bilgi vermek
 • Mahkeme kararı doğrultusunda, müvekkilinin hangi davalara katılıp katılmayacağı konusunda bilgi vermek
 • Mal rejimi uyuşmazlıklarının çözümü
 • Tazminat, nafaka, velayet ve mal paylaşım gibi hususların yürütülmesi

Boşanma sürecinde uzman yardımı almanız dava seyrini değiştirebilir.

Boşanma dava süreçleri oldukça zorlu ve yıpratıcıdır. Bu zorlu durumda hukuki yükünüzü hafifletebilecek uzman desteği almanız oldukça önemlidir.

Polat Hukuk Bürosu avukatları, aile hukuku uyuşmazlıklarından doğan boşanma, nafaka, mal paylaşımı ve velayet vb. davaların yasal süreçlerinin başlatılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması hususunda hizmet desteği vermektedir.