İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin ele alındığı hukuk dalıdır. Bugün mahkemelerde en çok görülen davalar arasında yer alan iş ve sosyal güvenlik hukuku davalarında yakın zamanda arabuluculuk zorunlu hale gelecektir. Böylece mahkemelerin iş yükü azalacaktır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku davalarında en çok görülen davalar ihbar, kıdem ve fazla mesai alacakları gibi alacaklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yine işe iade davaları da dikkatle incelenmesi gereken ve çalışılması gereken davalar arasında yer almaktadır.

İşçinin haklarının korunması önemli olduğu gibi kötü niyetli işçiler karşısında işverenlerin de hakları korunmalıdır. Aksi takdirde mükerrer ödemelerin söz konusu olabilir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi
  • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
  • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması
  • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
  • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
  • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
  • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
  • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
  • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri

İş Sözleşmesi Hazırlanması Hizmetlerimiz

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu avukatları iş sözleşmesi hazırlanması ve rekabet yasağı konuları ile işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çözümü için işe iade, eksik ya da hiç ödenmeyen işçi alacakları, işçi tazminatları ve sosyal güvenlik primlerinin takibi konularında müvekkillerin dava ve şikâyet yolu ile temsili yönünde hizmet sağlamaktadırlar.