İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku nedir?

İcra ve iflas hukuku; özel hukuktan doğan borcun, borçlunun rızasıyla yerine getirilmemesi üzerine devlet eliyle borcu ödemeye zorlanması hususunu konu alan hukuk dalıdır.

İcra ve iflas avukatı kime denir?

İcra ve iflas avukatı, borçlunun borcunu ödememesi üzerine icra takip işlemlerini başlatan, yürüten, borcun tahsilatı için alacaklı adına her türlü hukuki işlemi yapan vekildir. Borçlunun taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, haciz konulmasını talep eder. Fiili hacizlerde, alacaklı vekili olarak haciz işleminde hazır bulunur ve tahsilatın hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesi için çalışır.

İcra ve iflas avukatı ne iş yapar?

Borçlunun taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, haciz konulmasını talep eder. Fiili hacizlerde, alacaklı vekili olarak haciz işleminde hazır bulunur ve tahsilatın hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesi için çalışır. Müvekkil adına borçlu ile iletişimde bulunur. Müvekkil aleyhine başlatılmış olan icra takiplerine karşı itiraz ve şikâyet işlemlerini gerçekleştirir. İflas, iflas erteleme gibi konularda şirketlerle birlikte çalışır.

İcra Avukatı Hizmet Kapsamı

İcra avukatı, borçluların borçlarını ödememeleri durumunda alacakların tahsili adına, varlık tespiti yaparak yasalar kapsamında borçların tahsil edilmesini sağlar.

 • Borç tahsili için alacaklı ve borcu arasında arabuluculuk yapmaya çalışmak
 • Vekaletini üstlendiği gerçek veya tüzel kişilerin haklarını dava sonuna kadar savunmak
 • Alacakların normal yollardan tahsil edilememesi durumunda icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatmak
 • İpotek ve rehinlerin satışlarının yapılarak alacakların tahsilinin sağlanması
 • Kredi ve finans kiralama sözleşmelerinden doğabilecek alacakların takibinin yapılması
 • Haciz konulma işlemlerinin başlatılarak satış işlemlerinin başlatılması ve borçludan alacakların tahsil edilmesi
 • Karşılıksız çek davalarının takibi ve incelenmesi
 • Borca karşılık açılan kötü niyetli davalara itiraz ve takip süreçlerinin yönetilmesi

İflas Avukatı Hizmet Kapsamı

İflas avukatı hizmet kapsamı şu şekildedir;

 • İflas, iflas erteleme ve yeniden yapılandıra işlemlerinin yürütülmesi ve takibi
 • İflas etmekte olan veya etmiş şirketlerin birleşme veya satın süreçlerinin yürütülmesi
 • Karmaşık yeniden yapılandırma işlemleri
 • Mali olarak tükenmiş/iflas etmiş şirketlerin yapılandırma işlemlerinin yürütülmesi