SEO
SEO Nedir
SEO Paketleri
Pendik Halı Yıkama
Güzelyalı Halı Yıkama
Gebze Halı Yıkama
Tuzla Halı Yıkama
Çayırova Halı Yıkama
Sepetli Vinç Kiralama
Hasta Yatağı Kiralama
Kiralık Hasta Yatakları
Bez Çanta
Mayıs 2016 » Av. Metin POLAT
Yıllık izni kullandırtmayan amire tazminat cezası
T.C. D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2009/4964 Karar No : 2012/5278 Özeti : Davacının yasal hakkı olan izin taleplerinin görev yaptığı birimce [...] Devamı...
ÖĞRETMENİN HİZMET GEREĞİ NAKLEN ATANMASI, ANADOLU LİSESİ, DERSHANE ÖĞRETMENİ
DANIŞTAY 2. Daire  ESAS: 2010/5749 KARAR: 2014/3824   İsteğin Özeti : ...İdare Mahkemesi'nce verilen 24.06.2010 günlü, E:2010/9, K:2010/366 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. [...] Devamı...
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YER DEĞİŞİKLİĞİ, GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HAYVAN BAKICISI
T.C. DANIŞTAY 2. Daire  ESAS: 2011/7507 KARAR: 2014/6331   İsteğin Özeti : Bursa 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 07/04/2011 günlü, E:2010/985, K:2011/337 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama [...] Devamı...
ŞİRKET ADINA TAHAKKUK ETTİRİLMESİ GEREKEN VERGİ, ORTAK ADINA TAHAKKUK ETTİRİLEMEZ
Limited şirket ortağının, Şirketten tahsil imkanı kalmayan ve kesinleşmiş amme alacağından dolayı sorumlu tutulabileceği, ancak ortağın takibinin 6183 sayılı Kanun uyarınca tesis edilecek işlemlerle mümkün olabileceği,  şirket adına tahakkuk ettirilmesi [...] Devamı...
MÜNFESİH ŞİRKET ADINA TARH EDİLEN VERGİ VE KESİLEN CEZA İÇİN KANUNİ TEMSİLCİ ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ
Tüzel kişiliğin sona ermesinden önceki dönemlerle ilgili olsa dahi, münfesih şirket adına tarh ve ceza kesme işlemleri tesis edilemeyeceği; dolayısıyla, kamu alacağının söz konusu şirketten tahsil edilmesinde hukuken olanak bulunmadığından, [...] Devamı...
Devir Yapan Limited Şirket Ortağının, Devir Öncesi Kamu Alacağından Sorumluluğu
İstemin Özeti: (...) Ltd. Şti.’nden tahsil edilemeyen 1996 yılına ait kurumlar vergisi, fon payı, gelir (stopaj) vergisi, kaçakçılık cezası ve gecikme faizinin 6183 sayılı Yasa’nın 35. maddesi uyarınca ortak sıfatıyla [...] Devamı...
Geriye Dönük E-Beyanname Verme Ve Ceza Hakkında Önemli Karar
Geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde vergi mükellefiyet tesisi halinde, mükellefiyetin tesis edildiği tarihe kadar ki dönemler için beyanname vermesi hukuken ve fiilen mümkün olmayan davacı adına beyanname verme yükümlülüğünün ihlali nedeniyle [...] Devamı...

Sonraki sayfa »