İdari Dava Açma Süresi Ne Zaman Başlar

Alkolmetre Cihazı İle Alkol Ölçümünün Reddedildiği Hususunun İspatı

  Davanın Açılmasına Sebebiyet Veren İdare Yargılama Giderlerinden Sorumludur

Disiplin Soruşturması Açılmadan Sadece Ön İnceleme Raporuna Dayalı Ceza Verilmez

Hastanın Aydınlatılmış Onam Alındığının İspat Yükü Doktora Aittir

Disiplin Soruşturması Yapılmadan Ceza Verilemez

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

Avukatlar Hakkındaki Soruşturma ve Kovuşturma Usulü

Call Now Button
WhatsApp chat