İcra İnkar Tazminatında Faiz Ne Zaman Başlar?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İcra İnkar Tazminatında Faiz Ne Zaman Başlar?

İcra inkar tazminatı ve ilamdaki diğer fer’iler için ayrı bir takip açılması gerekmemektedir. Takibin devamına dair olan kararın eki niteliğindeki bu tür alacak kalemlerini, ilamı, evvelce duran icra dosyasına ibrazla, önceki takibiniz üzerinden talep ve tahsil edile bilir. Faiz de , Mahkeme kararı tarihinden itibaren talep edilebilir.
Uygulamada, icra müdürlükleri genellikle icra inkar tazminatlarını “kapak hesabına” dahil etmektedirler.Ancak bu yasal değildir.Tetki merciine şikayet durumunda cıkacak kararda””İlamlı takibe konu edilmemiş bir ilamın mevcut borca eklenmiyeceği olucaktır””
Olması gereken, itirazın iptali/kaldırılması hükmünü, %40 tazminatı bu miktar yeni yas ile %20 ye düşürülmüştür ve yargılama giderlerini içeren bu ilamın, ayrıca ilamlı takibe konu edilmesi ve borçluya icra emri gönderilmesidir.

Mahkemece belirlenecek olan inkar tazminatına faiz işletilir. Mahkeme kararında da faiz oranının belirlenmesine gerek yoktur.
Ayrıca takip talebinde faiz oranını belirtmek de şart değildir. Ancak faiz oranı belirtilmemiş ise yasal faiz üzerinden hesap yapılması gerekir.
Takip alacağının mahiyeti gereği yasal faizin üzerinde bir oranda talep edilmesi gerektiği halde fazlaya dair haklar saklı tutulmamış ise faiz oranı artırılamaz.
Burada oran belirtilememiş ise “yasal oran uygulanacaktır”. Belirtilmiş ve yasal orandan fazla talep edilmiş ise bu durum dava konusu edilebilir. Ancak kesinleşmiş inkar tazminatı alacağı artık asıl alacak gibi değerlendirilir. Kesinleşmiş mahkeme kararına dayanan alacaklarda faiz, takip tarihinden değil kesinleşme tarihinden itibaren talep edilebilmelidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat