Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?
Kimler Mirasçı Olabilir? Altsoy TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 495.- Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyetyoluyla kendi altsoyları [...] Devamı...
Kayyımlığın Kaldırılması Davası Nedir? Kayyımlık Nasıl Kaldırılır?
TÜRK MEDENEİ YASASI MADDE 477- Temsil kayyımlığı, kayyımın yapmakla görevlendirildiği işin bitirilmesiyle sona erer. Yönetim kayyımlığı, kayyımın atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması veya kayyımın görevden alınmasıyla sona erer. Yasal danışmanlık, [...] Devamı...
Kayyım Nasıl Atanır? Kayyım Atanmasının Sebepleri Nelerdir?
Kayyımlığı gerektiren haller TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 426.- Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer fillerde ilgilisinin isteği üzerine veya re'sen temsil kayyımı atar: Ergin bir kişi, hastalığı, [...] Devamı...
Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları Nedir?
VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI Kesin hesap ve mal varlığının teslimi TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 489.- Görevi sona eren vasi, yöne­timle ilgili son raporu ve kesin hesabı vesayet makamına vermekle yükümlü [...] Devamı...
Vasilik Görevi Nasıl Sona Erer? Vasilik Görevinin Sona Ermesinin Sonuçları Nedir?
Fiil ehliyetinin yitirilmesi ve ölüm TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 479.- Vasilik görevi, vasinin fiil ehliyetini yitirmesi veya ölümüyle sona erer. Sürenin sona ermesi ve uzatılmaması Sürenin dolması MADDE 480.- Vasilik [...] Devamı...
Vesayet Nasıl Sona Erer?
VESAYETİN SONA ERMESİ VESAYETİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ Küçüklerde TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 470.- Küçük üzerindeki vesayet, onun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer. Erginliğe mahkemece karar verilmiş ise, mahkeme aynı [...] Devamı...
Vesayet Organlarının Sorumluluğu Nedir?
Özen yükümü TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 466.- Vesayet organları ve vesayet işleriyle görevlendirilmiş olan diğer kişiler, bu görevlerini yerine getirirlerken iyi bir yönetimin gerektirdiği özeni göstermekle yükümlüdürler. Vasinin sorumluluğu MADDE [...] Devamı...

Sonraki sayfa »