KAYYIMIN GÖREVLERİ

Kayyımın konumu

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 458.- Bir kimseye kayyım atanması onun fiil ehliyetini etkilemez. Yasal danışmanlığa ilişkin hükümler saklıdır. Kayyımın görev süresi ve ücreti vesayet makamı tarafından belirlenir.

Kayyımlığın kapsamı

Belli bir iş

MADDE 459.- Belli bir iş için görevlendirilmiş olan kayyım, vesayet ma­kamının talimatına aynen uymak zorundadır.

Mal varlığının yönetimi

MADDE 460.- Kayyım bir mal varlığının yönetimi ve gözetimi ile görev­lendirilmiş ise, yalnız o mal varlığının yönetim ve korunması için gerekli olan işleri yapabilir.

Kayyımın, bunun dışındaki işleri yapabilmesi, temsil olunanın vereceği özel yetkiye, temsil olunan bu yetkiyi verecek durumda değilse vesayet maka­mının iznine bağlıdır.

Açıklama

Atanan kayyımın görev süresi vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahke­mesince belirlenecektir- Kendisine kayyım atanan kişi fiil ehliyetini muhafaza edecek eski deyimiyle medeni haklan kullanma ehliyetini kaybetmeyecektir.

Muayyen bir iş için atanan kayyım, atayan mahkemenin emirlerine göre hareket edecektir. Sadece bir malın yönetimi için görev verilen kayyım, verilen görevden başkasını yapamayacaktır. Bu görevi dışındaki işler için temsil ettiği kişiden özel yetki alması gerekecektir. Ancak, bu kişi yetki verecek durumda değilse, vesayet makamı (yani Sulh Hukuk Mahkemesi) bu yolda izin vermesiyle kayyım görevi dışındakileri de yapabilecektir.

Kayyımlıkta Göz Önünde Tutulacak Hususlar Nelerdir?

  1. Bir kişiye kayyım atanması, o kişinin yeni adıyla fiil ehliyetini eski ta­nımıyla medeni haklan kullanma ehliyetine engel olmaz.
  1. Yasal danışmanlığa (kanuni müşavirlik) ilişkin kurallar bundan ayrık tutulmuştur.
  2. Kayyım atama kararında, mahkemece kayyımın görev süresi belirtile­cektir, (örneğin, 3 yıl, 5 yıl gibi)
  3. Kayyıma verilecek ücret de, mahkemece tespit ve takdir olunarak ka­rarda gösterilecektir.
  4. Kayyım atama kararlan, vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkeme­since alınır.
  5. Kayyım, mahkemece belli bir iş için atanmış olabilir. Bu takdirde mah­kemece verilecek talimat ve emirleri yerine getirecektir.
  6. Kayyım, mahkemece bir mal varlığının yönetimi ve gözetimi için atan­mış ve görevlendirilmiş olabilir. Bu takdirde, sadece görevlendirildiği mal varlı­ğına ait yönetim ve koruma işlemlerini yapabilecektir.
  7. Kayyımın açıklananlar dışında genel yetkili olabilmesi için temsil olu­nanın özel yetki vermesi, gerekecektir. Temsil olunan özel yetki verme duru­munda bulunmadığı takdirde, vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesi bu hususta izin ve yetki vermesi gerekecektir.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...