Derneğin Feshi Davası Nedir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 88 -Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 87- Dernekler, aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer: Amacın gerçekleşmesi, [...] Devamı...
Dernek Üyeliğinden Çıkarılma (İhraç) Kararının İptali Davası Nedir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 56 - Dernekler, (Değişik ibare: 4963 - 30.7.2003 / m.31) "gerçek veya tüzel en az yedi kişinin" kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir [...] Devamı...
Cinsiyet Düzeltilmesi Davası Nedir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 40 - Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini iste­yebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş [...] Devamı...
Yaş Düzeltilmesi (Tashihi) Davası Nedir?
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 36 - (1) Mahkeme kararı ile ya­pılan kayıt düzeltmelerinde aşağıdaki usullere uyulur: Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin [...] Devamı...
Gaiplik (Yitiklik) Kararı Verilmesi Davası Nedir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 32 - Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı [...] Devamı...
Ad ve Soyad Değiştirilmesine İtiraz Davası
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 27 - Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın [...] Devamı...
Adın, Soyadının Değiştirilmesi, İsim Tashihi Davası Nedir?

Adın Değiştirilmesi, Soyadının Değiştirilmesi, İsim Tashihi Davası Nedir?

Devamı...

Sonraki sayfa »