SEO
SEO Nedir
SEO Paketleri
Pendik Halı Yıkama
Güzelyalı Halı Yıkama
Gebze Halı Yıkama
Tuzla Halı Yıkama
Çayırova Halı Yıkama
Sepetli Vinç Kiralama
Hasta Yatağı Kiralama
Kiralık Hasta Yatakları
Bez Çanta
Ağustos 2016 » Av. Metin POLAT
Derneğin Feshi Davası Nedir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 88 -Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 87- Dernekler, aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer: Amacın gerçekleşmesi, [...] Devamı...
Dernek Üyeliğinden Çıkarılma (İhraç) Kararının İptali Davası Nedir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 56 - Dernekler, (Değişik ibare: 4963 - 30.7.2003 / m.31) "gerçek veya tüzel en az yedi kişinin" kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir [...] Devamı...
Cinsiyet Düzeltilmesi Davası Nedir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 40 - Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini iste­yebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş [...] Devamı...
Yaş Düzeltilmesi (Tashihi) Davası Nedir?
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 36 - (1) Mahkeme kararı ile ya­pılan kayıt düzeltmelerinde aşağıdaki usullere uyulur: Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin [...] Devamı...
Gaiplik (Yitiklik) Kararı Verilmesi Davası Nedir?
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 32 - Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı [...] Devamı...
Ad ve Soyad Değiştirilmesine İtiraz Davası
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 27 - Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın [...] Devamı...
Adın, Soyadının Değiştirilmesi, İsim Tashihi Davası Nedir?

Adın Değiştirilmesi, Soyadının Değiştirilmesi, İsim Tashihi Davası Nedir?

Devamı...

Sonraki sayfa »