Stajyer avukatlar için baroya yazılacak ilk üç aylık rapor örneği İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI’NA KONU : Gözetimimde stajını devam ettirmekte olan stajyer hakkında ilk üç aylık rapordur. …………… tarihinden beri yanımda stajını devam ettirmekte olan ……… staj sicil numaralı Stj. Av……………, bu üç aylık süre boyunca Avukatlık Kanunu’nun 23. ve 26. Maddesi uyarınca verdiğim sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri ve…

Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi Örneği İSTANBUL (    )ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI          : VEKİLİ             : DAVALI          : KONU               : Sözleşmenin haksız feshi nedeni ile müvekkilin uğramış olduğu ……… TL tutarındaki kar kaybının tahsili talebidir. AÇIKLAMALAR Müvekkil şirket ile davalı site yönetimi arasında, güvenlik hizmeti sağlanması hususunda, ……….. tarihli, ekte sunulan hizmet sözleşmesi imzalanmıştır….

Cari hesaba İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği İSTANBUL (  ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                      : VEKİLİ                       : Av. ADRES                       : DAVALI                      : VEKİLİ                       :  Av. ADRES                       : KONUSU                    : ….. İcra Müdürlüğü’nün 2014/……E. numaralı dosyasına vaki İTİRAZIN İPTALİ ile takibin devamına ve borçlunun %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi istemidir. DAVA…

Dolandırıcılık- Şikayet Dilekçesi Örneği ………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA  MÜŞTEKİ           : ………………. ADRES                 :………………… VEKİLİ                : Av………. ŞÜPHELİLER     : 1- …………………….. (T.C. ………………………..)                                     2- …………………….. SUÇ                     : 1-Resmi Belgede Sahtecilik    …

Bilirkişi Adalet Komisyonuna Şikayet Dilekçesi Örneği Adil yargılanma beklerken, bazen, mahkeme tarafından dosyanın tevdi edildiği bilirkişinin, hukuk mantığından uzak, zorlama yorumlarla karşı tarafı haklı çıkaracak, dolayısı ile sizi hak kaybına uğratacak şekilde rapor hazırlayıp dosyaya sunduğunu görürsünüz. Çoğu zaman da mahkemeler, “İtirazı olan temyiz eder” mantığıyla, onca iş yükü arasında gelen raporu okumaya dahi fırsat…

Eğitim Nafakası Talepli Dava Dilekçesi Örneği   ……………….. (    ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………………) VEKİLİ           :Av. ……………… DAVALI          : ………………. (T.C KİMLİK NO:…………………….) KONUSU        : ……………Aile Mahkemesi’nin 20../…. E. 20…./11….K. sayılı kararı ile müvekkil lehine hükmedilen  ancak reşit olması nedeni ile kesilen iştirak nafakasının, eğitim nafakası olarak aylık 1.250,00 TL’ye arttırılarak devamına karar verilmesi…

Boşanma Karşı Dava Dilekçesi Örneği

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi ÖRNEĞİ ……..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO:2015/…. E. DAVALI          :…………… (T.C Kimlik No:…………………….. ) VEKİLİ           :Av. ………………. DAVACI          :………………. VEKİLİ           :Av…………….. KONUSU        :Cevap dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR ve TALEP Davacı tarafın, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması gerekçesi ile ikame etmiş olduğu ve Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan davada, davacı…

Call Now Button
WhatsApp chat