Boşanma Davası Cevap Dilekçesi ÖRNEĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi ÖRNEĞİ

……..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:2015/…. E.

DAVALI          :…………… (T.C Kimlik No:…………………….. )
VEKİLİ           :Av. ……………….
DAVACI          :……………….
VEKİLİ           :Av……………..
KONUSU        :Cevap dilekçemizin sunulmasıdır.
AÇIKLAMALAR
ve TALEP

  • Davacı tarafın, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması gerekçesi ile ikame etmiş olduğu ve Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası ile görülmekte olan davada, davacı tarafça iddia edilen hususların tek gerçek olan kısmı, taraflar arasındaki şiddetli geçimsizliğin varlığıdır. Diğer tüm hususlar tamamen asılsız, mesnetsiz ve gerçek dışıdır.
  • Taraflar arasındaki şiddetli geçimsizliğin kaynağı, müvekkilim değil, aksine evlilik birliğinin gerektirdiği yükümlülüklerini yerine getirmeyen davacı eştir.
  • Müvekkilim, aleyhine boşanma davası açılması üzerine, müşterek çocukla birlikte, anne babasının yanına, …………………. adresine yerleşmiştir. Müvekkilimin Sosyal ve ekonomik durum araştırmasının bu adresten yapılmasını talep ediyoruz.
  • Tarafımızca yasal süresi içerisinde ………..… Aile Mahkemesi’nin 2015/…. E. Sayılı dosyasından karşı dava açılmış olup, iş bu dava ile birleştirme talep edilmiştir. Dolayısı ile davacı tarafın bu davada iddia ettiği hususlara ilişkin cevaplarımız ve karşı iddialarımız, karşı dava dilekçemizde sunulmuştur.
  • Hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz ilkesi gereği, evlilik birliği içerisinde asıl kusurlu olan eş tarafından açılmış olan iş bu davanın reddini talep ediyoruz.

Davalı Vekili

                                                                                                       Av. …………………

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat