Cumhuriyet savcısının istinaf başvurusunun nedenleri ve gerekçesi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Cumhuriyet savcısının istinaf başvurusunun nedenleri ve gerekçesi

Cumhuriyet  savcısının  istinaf  başvurusunda  neden  ve  gerekçelerini açıkça gösterme zorunluluğu bulunmaktadır (CMK m. 273/5).

Cumhuriyet  savcısının aleyhe kanun yoluna gittiği hüküm,  sanık lehine bozulabilir veya değiştirilebilir. Buna karşılık Cumhuriyet savcısının sanık lehine kanun yoluna başvurduğunda (başkaca aleyhe istinaf yoksa), yeniden verilen hükümdeki ceza önceki hükümdeki cezadan ağır olamaz  (CMK 265). Bu durum, katılanın başvurusu halinde de geçerlidir (CMK 265 gerekçesi).

Cumhuriyet savcısı istinaf isteminde neden ve gerekçelerini açıkça belirtmemişse ve başvurusunun sanık lehine ya da aleyhine olduğu anlaşılamıyorsa, bunun sanık lehine başvuru olarak kabulü gerekir.

Cumhuriyet savcısının neden ve gerekçelerini açıkça belirttiği istinaf  başvurusu  ilgililere  tebliğ  edilir,  ilgililer,  istinaf  başvurusunun tebliğinden itibaren yedi gün içinde buna karşı cevaplarını bildirebilirler.

Müdafi Cumhuriyet savcısının istinaf başvurusunu tebliğ aldığında, karşı savunmalarını cevap olarak bildirebileceği gibi, şayet başvuru sanık lehine ise cevap olarak ek istinaf nedenleri ve gerekçelerini de bildirme imkanına sahiptir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat