SEO
SEO Nedir
SEO Paketleri
Pendik Halı Yıkama
Güzelyalı Halı Yıkama
Gebze Halı Yıkama
Tuzla Halı Yıkama
Çayırova Halı Yıkama
Sepetli Vinç Kiralama
Hasta Yatağı Kiralama
Kiralık Hasta Yatakları
Bez Çanta
Haziran 2016 » Page 3 of 10 » Av. Metin POLAT
Bağışlama Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davaları
MADDE 234 - Bağışlama, hayatta olan kimseler arasında bir tasarruftur ki onunla bir kimse, mukabilinde bir ivaz taahhüt edilmeksizin malının tamamı­nı veya bir kısmını diğer bir kimseye temlik eder. Henüz [...] Devamı...
İkrah (Korkutma) Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davaları
MADDE 29 - Eğer iki taraftan biri diğer tarafın yahut üçüncü bir şahsın ikrahıyla bir akit yapmış olursa, kendi hakkında lüzum ifade etmez. İkrah üçüncü bir şahsın fiili olup da [...] Devamı...
Hile Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davaları
MADDE 28 - Diğer tarafın hilesiyle akit icrasına mecbur olan tarafın ha­tası esaslı olmasa bile o akit ile ilzam olunamaz. Üçüncü bir şahsın hilesine duçar olan tarafın yaptığı akit lüzum [...] Devamı...
Hata Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası
1-   Hatanın hükümleri MADDE 23 - Akit yapılırken esaslı bir hataya duçar olan taraf, o akit ile il­zam olmaz. 2-   Hata Halleri MADDE 24 - Esaslı hatalar hassaten şunlardır. 1 [...] Devamı...
Gabin hukuki sebebine dayalı tapu iptali ve tescil davası nedir?
MADDE 21 - Bir akitte ivazlar arasında açık nisbetsizlik bulunduğu taktirde, eğer gabin mutazarrırın müzayaka halinde bulunmasından veya hiffetinden yahut tecrübesizliğinden istifade suretiyle vukua getirilmiş ise, mutazarrır bir sene zarfında [...] Devamı...
İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davaları Nedir?
İnanç sözleşmesi konusunda yasalarımızda özel bir düzenleme mevcut değildir. Uygulamada bu tür davalar, Yargıtay'ın 5.2.1947 gün ve 20/6 sayılı İçtihadı Birleş­tirme kararına göre çözümlenmektedir. AÇIKLAMA İnanç sözleşmesi; inananla, inanılan arasında [...] Devamı...
Satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davası nedir?
MADDE 22 - Bir akdin ileride inşa edilmesine dair yapılan mukavele mu­teberdir. Kanun iki tarafın menfaatleri için bu akdin sıhhatini bir nevi şekle riayet etmeğe tabi kıldığı takdirde, bu şekil [...] Devamı...

« Önceki sayfaSonraki sayfa »