Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Talebi

Boşanma Kesinleşene Kadar Sadakat Yükümlülüğü Devam Eder

Trafik Kazasında Zarar Tespiti

Borçlunun Babası Üzerine Malını Kaçırması

Anne Yanında Olmayan Çocuklar İçin Nafaka Alamaz

Yanlış Ameliyat Nedeniyle Tazminat Zamanaşımı Süresi

Marka Hükümsüzlüğü ve Marka Devir Sözleşmesinin İptali

Alacaklısını Zarara Uğratmak Kasdıyla Mevcudunu Eksiltmek YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI Esas No:2007/17RD-16 E. Karar No:2007/28 K. İİY’nin 331. maddesinde yazılı alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek suçunun takibinin İİY’nin 346. ve devamı maddeleri uyarınca İcra Mahkemesine başvuru ile yapılması gerektiği gerekçesiyle (Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 11.11.2005 gün ve 2005/21150 sayı ile verilen kovuşturmaya yer olmadığına…

Call Now Button
WhatsApp chat