ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLMEK İÇİN DAVAYA KONU ALACAK HAK VEYA MALIN DEĞER VEYA MİKTARININ GEÇMESİ GEREKEN TUTAR – İSTİNAF İSTEMİNİN REDDİ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 449
Karar: 2016 / 447
Karar Tarihi: 22.12.2016

ÖZET: İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen karara yönelik olarak istinaf başvurusunda bulunulmuş olup İİK madde gereğince davaya konu alacak hak veya malın değer veya miktarının ..-TL yi geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabileceği düzenlenmiş olup madde de belirtilen parasal değer İİK ek madde kapsamındaki artırım nedeniyle 2016 yılı için …-TL ye ulaşmış olup: Davaya konu somut olayda verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, takip konusu asıl alacak miktarının ..-TL olduğu bu miktarın istinaf sınırı altında kaldığı anlaşılmakla davalı vekilinin istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.

(2004 S. K. m. 363) (6100 S. K. m. 346)

İlk Derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen karara yönelik olarak istinaf başvurusunda bulunulmuş olup İİK 363. madde gereğince davaya konu alacak hak veya malın değer veya miktarının 1.000-TL yi geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabileceği düzenlenmiş olup madde de belirtilen parasal değer İİK Ek Madde 1 kapsamındaki artırım nedeniyle 2016 yılı için 2.190,00-TL ye ulaşmış olup:

Davaya konu somut olayda verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, takip konusu asıl alacak miktarının 1.416.00-TL olduğu bu miktarın istinaf sınırı altında kaldığı anlaşılmakla davalı vekilinin istinaf isteminin reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: HMK’nın 346.ncı Maddesi gereğince istinaf dilekçesinin kesin karar nedeniyle REDDİNE,

İstinaf harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına.

İstinaf giderlerinin istinaf başvurusunda bulunan üzerinde bırakılmasına,

Kararın taraflara tebliğine.

Dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonunda kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 22/12/2016

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...