YAĞMA SUÇU

GÖREVLİ OLMAYAN MAHKEMECE YAPILAN İŞLEMLER HÜKÜMSÜZ OLDUĞUNDAN TANIKLARIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE DİNLENMESİ GEREKTİĞİ HALDE DİNLENMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 161
Karar: 2016 / 143
Karar Tarihi: 16.12.2016

ÖZET: CMK’nun maddesi gereğince görevli olmayan mahkemece yapılan işlemler hükümsüz olduğundan tanıkların ağır ceza mahkemesinde dinlenmesi gerektiği halde dinlenmediği, dolayısıyla tanıkların görevli mahkemece usule uygun olarak alınmış tanık beyanlarının değerlendirilmesini içermemesinin CMK’nın maddesi anlamında hukuka kesin aykırılık niteliğinde olması sebebiyle sanık müdafinin istinaf sebepleri de bu yönden yerinde görülmüş olduğundan sanığın, müşteki M.A.A.’ya yönelik yağma suçundan cezalandırılmasına dair hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 280, 283, 289)

İstinaf yoluna başvurulmakla, başvuranın hakkı, başvurunun süresi ve kararın niteliği yönünden dosya görüşüldü: İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdanı kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre CMK’nın 280. maddesi gereğince esastan inceleme yapıldı. İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler ile elde edilen delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan kanaat:

1-Sanığın müşteki Nafiz Sicim’e yönelik gece vakti silahla yağma suçundan neticelen 2 yıl 1 ay hapis eczası ile mahkumiyetine dair hükmün istinaf incelemesinde:

CMK’nın 7. maddesi gereğince görevli olmayan mahkemece yapılan işlemler hükümsüz olduğundun tanıkların ağır ceza mahkemesinde dinlenmesi gerektiği halde dinlenmediği, dolayısıyla tanıkların görevli mahkemece usule uygun olarak alınmış tanık beyanlarının değerlendirilmesini içermemesinin CMK’nın 289/1.g maddesi anlamında hukuka kesin aykırılık niteliğinde olması sebebiyle sanık müdafinin istinaf sebepleri de bu yönden yerinde görülmüş olduğundan sanığın müşteki Nafiz Sicim’e yönelik yağma suçundan cezalandırılmasına dair Hükmün BOZULMASINA.

2-Sanığın müşteki Muhammet Arif Akbaba’ya yönelik gece vakti silahla yağma suçundan neticeten 2 yıl 1 ay hapis cezası ile mahkumiyetine dair hükmün istinaf incelemesinde;

CMK’nun 7. maddesi gereğince görevli olmayan mahkemece yapılan işlemler hükümsüz olduğundan tanıkların ağır ceza mahkemesinde dinlenmesi gerektiği halde dinlenmediği, dolayısıyla tanıkların görevli mahkemece usule uygun olarak alınmış tanık beyanlarının değerlendirilmesini içermemesinin CMK’nın 289/1.g maddesi anlamında hukuka kesin aykırılık niteliğinde olması sebebiyle sanık müdafinin istinaf sebepleri de bu yönden yerinde görülmüş olduğundan sanığın, müşteki Muhammet Arif Akbaba’ya yönelik yağma suçundan cezalandırılmasına dair HÜKMÜN BOZULMASINA,

Dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan mahkemesine gönderilmesine, yeniden hüküm kurulurken CMK’nın 283/1 maddesinin nazara alınmasına oybirliği ile karar verildi. 16.12.2016

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat