VELAYETİN KALDIRILMASI DAVASI

VELAYET HAKKINI KÖTÜYE KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN ANNENİN ÖLDÜĞÜ – DİĞER MİRASÇILARDA DAVAYA DAHİL EDİLEREK SUNDUKLARI DELİLLER DEĞERLENDİRİLEREK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 21323
Karar: 2014 / 26588
Karar Tarihi: 25.12.2014

ÖZET: Velayet hakkını kötüye kullandığı iddia edilen annenin ölmüş olduğu anlaşılmaktadır. Diğer mirasçılarının da davaya dahil edilerek, sundukları takdirde delilleri toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, eksik hasımla hüküm tesisi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

(4721 S. K. m. 48, 49, 50, 51)
Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 17.06.2014 günü tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmedi. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, velayet hakkının kötüye kullanılması sebebine dayalı tapu iptali ve tescil davasıdır.
Bu tür davalarda husumet, sağ ise, velayeti kötüye kullandığı iddia edilen veliye karşı, sağ değil ise, onun mirasçılarına yöneltilir. Toplanan delillerden velayet hakkını kötüye kullandığı iddia edilen anne C.’nin 18.08.1989 tarihinde ölmüş olduğu anlaşılmaktadır. C.’nin davalılardan M.. B.. dışındaki diğer mirasçılarının da davaya dahil edilerek, sundukları takdirde delilleri toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, eksik hasımla yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple bozulmasına, bozma sebebine göre diğer hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 25.12.2014

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat