VELAYETİN DÜZENLENMESİ DAVASI

DAVA DOSYASININ BOŞANMA DAVASI İLE BİRLEŞTİRME HUSUSU DÜŞÜNÜLEREK GEÇİCİ VELAYET DÜZENLEMESİ YAPILMASI GEREKTİĞİ – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 651
Karar: 2017 / 2580
Karar Tarihi: 09.03.2017

ÖZET: Önlem istemine ilişkin olan bu dava dosyasının, davalı kadın tarafından açılan boşanma davası ile birleştirme hususu da düşünülerek geçici velayet düzenlemesi yapılması gerekirken, “başlangıçta var olan hukuki yararın sonradan açılan boşanma davası ile ortadan kalktığı” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

(4721 S. K. m. 336)
Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı baba tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı baba dava dilekçesinde davalı ile ayrı yaşadıklarından bahisle ortak çocukların geçici velayetlerinin kendisine verilmesini talep etmiştir. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim velayeti eşlerden birine verebilir (TMK m.336/2).
Toplanan delillerden; tarafların ayrı yaşamaya başladığı ve müşterek çocuklar 2010 doğumlu anne yanında kaldığı anlaşılmaktadır. Davacı babanın dava açmakta hukuki yararı vardır. Gerçekleşen bu durum karşısında; Türk Medeni Kanununun 336/2. maddesi kapsamında bir önlem istemine ilişkin olan bu dava dosyasının, davalı kadın tarafından açılan boşanma davası ile birleştirme hususu da düşünülerek geçici velayet düzenlemesi yapılması gerekirken, “başlangıçta var olan hukuki yararın sonradan açılan boşanma davası ile ortadan kalktığı” gerekçesiyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 09.03.2017

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat