IRZA GEÇME SUÇU

VERİLMESİ GEREKEN CEZALAR AYRI AYRI TESPİT EDİLMESİ – SANIĞIN YARARINA OLAN YASANIN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN HÜKÜM KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
6.Ceza Dairesi
Esas: 2014 / 843
Karar: 2017 / 682
Karar Tarihi: 13.03.2017

ÖZET: Verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edilip, sanığın yararına olan yasanın belirlenmesi gerektiği gözetilmeden hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 102) (765 S. K. m. 416, 417)
Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Katılanlar … ve …’a yönelik eylemler yönünden suç tarihinin 08.11.2000; katılan .. … yönelik eylem yönünden suç tarihinin 17.10.2000 olmasına karşın karar başlığında suç tarihinin 17.05.1994 olarak gösterilmesi; mahallinde düzeltilebilir maddi hata olarak kabul edilmiştir.
1- Sanık … hakkında katılanlar … ve …’e yönelik yağma suçundan verilen mahkumiyet; sanık … hakkında katılan … yönelik ırza geçme suçundan verilen hüküm kurulmasına yer olmadığına dair hükmüne yönelik incelemede;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … müdafii ile katılan … … vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA,
2- Sanık … hakkında katılan … … yönelik ırza geçme suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik incelemede;
Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanık …’in hakkında aynı suçtan verilen mahkumiyet hükmü onanarak kesinleşen .. … ile birlikte olay günü olan 17.10.2000 saat 23:30 sıralarında … Köyü baraj gölü kenarında sohbet etmekte olan katılanlar … ve … … yanına gelerek sanıklardan birinin katılan …; diğerinin ise katılan … bulunduğu tarafın kapısını açtığı, sanıklardan biri katılan … ile mücadele ederken diğerinin katılan … araçtan çıkarıp uzaklaştırarak zorla cinsel ilişkiye girdiği; daha bu sanığın aracın yanına gelip diğerinin katılan … bulunduğu yere giderek onun da zorla cinsel ilişkide bulunduğu; katılan … kollukta sanıklar … ve … teşhis ettiği olayda;
5252 sayılı Yasanın 9/3. maddesi uyarınca sanıklar yararına olan hükmün, önceki ve sonraki kanunların bütün hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağı gözetilerek;
Oluşa ve dosya kapsamına göre sanık …’in katılan … … yönelik eyleminin 765 sayılı TCK’nın 416/1, 417. maddeleri kapsamında olduğu; bu maddeler ile 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın 102/2, 102/3-d maddelerinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak olaya uygulanarak, verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edilip, sanığın yararına olan yasanın belirlenmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kabule göre de;
Sanık hakkında 765 sayılı TCK’nın 416/1. maddesine göre hüküm kurulmasına karşın uygulama maddesinin 416/son olarak gösterilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafii ile katılan .. .. vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 13.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat