UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇU

SANIĞIN UYUŞTURUCU MADDENİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEYEREK SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINA HİZMET VE YARDIM ETTİĞİ – SANIĞIN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇUNU ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ İLE BİRLİKLE İŞLEMESİ SÖZ KONUSU OLMADIĞI

Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 69
Karar: 2016 / 214
Karar Tarihi: 08.12.2016

ÖZET: Sanık E.’ın diğer iki sanıkla birlikte bulunduğu, kendisine ait olmayan araçta yapılan aramada, sanık İ.’in oturduğu sağ koltuğun on kapı gözünde ve kendi indiği tarafta aracın altında ele geçirilen suça konu uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunun bilinmediği ve sanık İ.’in sanık E.’ı suçlamadığı, bu konuda sanık A.’in soyut beyanı dışında aleyhine başka bir kanıtın da bulunmadığı, sanığın inkarı veya diğer sanıkları suçlaması halinde kendisinin ve diğer sanıkların hukuki durumlarının tartışmalı olacağı aşamada, söz konusu maddenin kendisine ait olduğunu söyleyerek, suçun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiği anlaşıldığından hakkında 5237 sayılı kanun maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiş ayrıca diğer sanıkların beraat etmeleri gerektiği sonucu karşısında sanık E. S.’ın sabit olan “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçunu üçüncü bir kişi ile birlikle işlemesi söz konusu olmadığından sanığın cezasının TCK’nın 188. maddesinin 5. fıkrasının birinci cümlesi gereğince arttırılması mümkün görülmemiştir. Tüm dosya kapsamından sanıklar A. Y. ve İ. D.’in atılı suçtan beraatlerine karar verilmesi gerektiğine, sanık E. S. hakkında kanun maddesi gereğince artırım yapılmasının mümkün olmadığına ve yine bu sanık hakkında kanun maddesi gereğince indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle önceki hükümlerin kaldırılarak, hüküm kurmak gerekmiştir.

(5237 S. K. m. 37, 52, 53, 54, 58, 62, 63, 188, 192) (5271 S. K. m. 107, 141, 223, 280, 286) (5275 S. K. m. 108)

Yukarıda açık kimlik bilgileri yanlı bulunan sanıklar hakkında İlk Derece Mahkemesince yapılan sargılama sonucu verilen karar ile dosya kapsamına göre davanın yeniden görülmesine karar verilmiş olmakla, Dairemizce yapılan sargılama sonunda:

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının 21.06.2016 tarih ve 2016/8041 esas sayılı iddianamesi ile sanıkların uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediklerinden bahisle TCK.nın 188/3, 4, 5 (ilk cümle), 53/1, 54, 63. maddeleri gereğince cezalandırılmadın kamu adına talep ve iddia olunmuştur.

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KABUL VE UYGULANMASI

Mahkemece yapılan sargılama sonunda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanıklar hakkında TCK.nın 188/3-4-5, 62, 522 maddeleri gereğince 18 yıl 9 ay hapisse 2.240 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir

İSTİNAF İNCELEME AŞAMASI:

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan sargılama sonunda serilen 07.09.2016 tarihli hüküm yönüyle sanıkların müdafileri ve sanık E. tarafından istinaf talebinde bulunulması sonrasında yapılan inceleme neticesinde: İlk Derece Mahkemesi kararında sanıklar A. Y. ve İ. D. hakkında TCK. nın 188/3-4-5, 62 maddelerinin, sanık E. S. hakkında ise TCK’nın 188/5. maddesinin uygulanıp uygulanamayacağının duruşma açılarak değerlendirilmesine, bu suretle davanın yeniden görülmesine karar serilerek yargılama yapılmıştır

SAVUNMA:

SANIK E. S.;

İlk Derece Mahkemesindeki Beyanında: “Olay tarihinde araçla yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddeler bana aittir. Ben kullanmak amacıyla olayın olduğu gün açık kimlik ve adresini bilmediğim Anbar Mahallesinde bulunan R. isimli, şahıstan 320 TL karşılığında satın almıştım, bu şahıs bana uyuşturucuları iki adet sigara paketi içerisinde verdi. Daha öncede bu şahıstan bir defa esrar almıştım, olay günü gezmek amacıyla araçta bulunuyordum, polisleri görünce sigara paketinin birini yan tarafımda oturan İ.  D.e verdim, ona sigara pakedini al kapının cebine koy dedim, onlar polisi fark etmemişti. İ. benden pakedi alıp oraya koydu, diğer paket bendeydi, aracı ben kullanıyordum, sürücü kapısının altına attım, diğer sanıkların uyuşturucudan haberleri yoktu, onlarla beraber uyuşturucu madde daha öncesinde kullanmadım, suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde beyanda bulunmuş.

Dairemizce yapılan yargılama sırasında alınan savunmasında; Susma hakkını kullanmak istediğini, savunma yapmayacağını, sorgudaki, savcılıktaki ve polisteki ifadelerinin doğru olmadığını, duruşmada alınan ifadesinin doğru olduğunu, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, A. ve İ.’in bu uyuşturucu ile bir ilgisinin olmadığını, polisleri görünce panikle uyuşturucunun bir kısmını İ.’e verdiğini, yerde bulunan uyuşturucunun da kendisine ait olduğunu, beyan etmiştir.

SANIK İ. D;

İlk Derece Mahkemesindeki Beyanında: “Ben daha önceki soruşturma sırasında ifadelerimi tekrar ederim, ele geçirilen uyuşturuculardan benim haberim yoktu. E. polisleri görünce al şu sigara paketini at dedi, benim elim ayağıma dolaştı, bende kapının kenarına doğru attım, ben sigara paketinde uyuşturucu olduğunu da görmedim, polisler arama yaptıktan sonra uyuşturucuyu gördüm, daha öncesinde ben uyuşturucu madde kullanıyordum, ancak bıraktım” şeklinde beyanda bulunmuş.

Dairemizce yapılan yargılama sırasında alınan savunmasında; Susma hakkını kullanmayacağını, savunmasını yapacağını, diğer sanıklar ile birlikte aracın içerisinde iken kendisinin sürücü koltuğunun yanındaki yolcu koltuğunda oturduğunu, aracın sağ ön kapısında bulunan uyuşturucu E. tarafından kendisine uzatılıp verildiğini, uyuşturucuyu aracın kapısı içerisine koyduğunu, bu uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, A.’le de ilgisi olmadığını, aracı A.’in kiraladığını, A. ile birlikte araçla geldiklerini E. ile sonra karşılaştıklarını, polis gelene kadar bu uyuşturuculardan haberinin olmadığını, beyan etmiştir.

SANIK A. Y.;

İlk Derece Mahkemesindeki Beyanında: Benim ele geçirilen uyuşturucu maddelerden haberim yoktu, ben aracın arka koltuğunda oturuyordum, polisleri görünce E. atması için İ.’e sigara paketi verdi. İ.’in ne yaptığını görmedim, sigara paketinin içerisinde ne olduğunu görmedim, ben aracı gezmek amacıyla kiralamıştım. 2 günlüğüne kiralamıştım, olay günü zaten kira süresi bitiyordu, saat 13.00 gibi teslim edecektim, ben uyuşturucu maddeyi hiç kullanmadım, suçlamaları kabul etmiyorum, aracı ben kiraladım ancak E. aracın benzin parasını verdi, kullanmak istediğini söyledi, benzin parası verdiği için bende kullanmasına izin verdim” şeklinde beyanda bulunmuş.

Dairemizce yapılan yargılama sırasında alınan savunmasında: Kendisi ve İ.’in uyuşturucu ile bir ilgisinin olmadığını, polis gelene kadar uyuşturucu olduğunu bilmediğini, beyan etmiştir.

İDDİA MAKAMININ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI:

Sanıkların emniyette, savcılıkta ve Sulh Ceza Hakimliğinde verdikleri ilk beyanları ile sonraki beyanlarının çelişkili olması, sanık E. S. ilk beyanında “Ben kesinlikle İ. D.’e atması için sigara paketi yada başka bir şey vermedim. Bu maddeler bana ait değildir, uyuşturucu madde olup da ben alsaydım, atmak için konum olarak ben daha müsait idim, atacak olsam ben kendim atardım. İ. D.’e vermezdim şeklinde beyanı, sanıkların yakalanma şekli, olay, yakalama, arama ve el koyma tutanağında belirtildiği üzere araçta bulunan sanıklara silahlı birini görüp görmediğini emniyet görevlilerinin sorması üzerine panikle şüpheli hareketleri nedeniyle arama yapılıp uyuşturucu maddelerin yakalanması, ele geçen uyuşturucu maddenin miktar ve niteliği, satışa hazır vaziyette olması, sanıkların uyuşturucu madde kullanım değerlerinin negatif çıkması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıklar E. S. ve İ. D.’in doğrudan iştirak halinde Ticaret Amacıyla sentetik kannabinoid niteliğindeki Uyuşturucu Madde Bulundurma suçunu işledikleri anlaşıldığından eylemlerine uyan TCK.’nın 37/1 maddesi delaletiyle 6545 sayılı yasanın 66. maddesi ile değişik TCK’nun 188/3. 188/4-a, 11 cümle, 54/4, 63/1 madde ve fıkralarına göre cezalandırılmalarına,

Sanık A. Y. yönüyle yakalanma şekli, olay, yakalama, arama ve el koyma tutanağı, sanığın savunması ile şüpheden sanık yararlanır ilkesine göre CMK. 223/2-e madde ve fıkrasına göre yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verilmesi mütalaasında bulunmuştur.

DELİLLER:

Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 10.05.2016 ile 16.05.2016 tarihleri arasını kapsayan 2016/1631 D.iş sayılı önleme arama kararı.

Olay yakalama tutanağı.

Kriminal Polis Laboratuvarı raporu.

İdrar raporları.

Sanık savunmaları

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, OLUŞ, KABUL VE GEREKÇE:

Dosyada bulunan olaya dair: deliller kısmında belirtilen belge ve raporlar, iddiaya, savunmaya, yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde:

12.05.2016 tarihinde saat 12.00 sıralarında polise yapılan ihbarda silahlı bir şahsın çevreyi rahatsız ettiğinin bildirildiği, polisin kontrol için bildirilen yer ve çevresine gittiği, bu sırada burada olan otoparkta park halinde bulunan .. .. … plakalı araçta (beyanına göre sanık A.’in kiraladığı araç) oturan kişilere silahlı birini görüp görmediklerini sormak için yaklaştığı sırada araç içerisindeki şahısların paniklediğinin görüldüğü, bu sırada aracın sağ ön tarafında oturan sanık İ.’in panikle kapıyı açtığı, polisin açılan kapının yan gözünde kapağı açık parlement marka sigara kutusu içerisinde alüminyum folyoya sarılı bir şeyleri gördüğü ve araç içerisinde bulunan sanıklara araçtan inmelerini söylediği, Kayseri 1. SCM 2016/1631 D. İş sayılı arama kararına istinaden araçta yapılan aramada sağ ön koltuk cebinden alınan sigara paketi içerisinde 16 fişek 6.3 gram ADB-FUINACA VE 5 FLUORO AKB 48 içeren uyuşturucu madde ve aracın şoför koltuğunda oturan sanık E.’ın indiği tarafta araç kapısının hemen alt kısmında yerde Camel sigara paketi içerisinde MDMA içeren 5 adet tablet ve 1 adet 0.6 gram ADB-FUINACA VE 5 FLUORO AKB 48 içeren uyuşturucu madde ele geçirildiği. Aracın arka koltuğunda oturan kişinin ise sanık A. Olduğu,

Sanık A. Y. tüm aşamalarda değişmeyen beyanlarında, aracı arkadaşından kiraladığı. E.ı tanımadığı, arkadaşı olan İ.’i araç ile aldıktan sonra İ.’in isteği üzerine E.’ı da aldıkları, E.’ın aracı kullanmayı istemesi üzerine aracı E.’ın kullanmaya başladığı, bir süre gezdikten sonra aracı park ederek sohbet etmeye başladıkları, polisin geldiğini gören E.’ın panikle elinde olan sigara paketini İ.’e vererek arabanın altına atmasını istediği. İ. in ise paketi kapı kısmındaki cebe koyduğu, kendisinin ve İ.’in uyuşturucudan haberlerinin olmadığı, ele geçen uyuşturucuların sanık E.’a ait olduğu,

Sanık İ. D. soruşturma aşamasında uyuşturuculardan haberinin olmadığını beyan ettiği, mahkeme huzurundaki savunmasında ise polisi gören E.’ın panikle kendisine atması için sigara paketi verdiğini ancak kendisinin sigara olduğunu zannederek aracın içerisine geri bıraktığını ve uyuşturuculardan haberinin olmadığını söylediği,

Sanık E. S. soruşturma aşamasındaki beyanlarında suç konusu uyuşturucu maddeler ile ilgisinin bulunmadığını beyan etmişse de, mahkemedeki savunmasında sanık A.in beyanlarını doğrular şekilde suç konusu uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu, kullanmak için satın aldığını, araç içerisindeyken polisi görünce panikleyerek paketlerden birini İ.’e arabanın cebine koyması için verdiğini, diğer iki sanığın uyuşturucu maddelerden haberlerinin olmadığını beyan etmiştir.

Dosya kapsamı, olay tutanağı ve sanıkların beyanları birlikte değerlendirildiğinde,

Sanık E. S.’ın ikrarı ve diğer sanıkların birbirleriyle örtüşen beyanları dikkate alındığında, suç konusu uyuşturucu maddelerin sanık E’a ait olduğu kanaatine varılmış, sanığın bu maddeleri kullanmak için bulundurduğu savunmasında ise suç konusu uyuşturucu maddelerin paketçikler halinde olması ve madde çeşitliliği gözönüne alınarak itibar edilmemiş, uyuşturucu maddeleri ticari amaçla bulundurduğu netice ve kanaatine varılmıştır.

Sanıklar A. Y. ve İ. D.’in ise savunmalarının aksine, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgileri olduğuna ve diğer sanık E.ın suçuna iştirak ettiklerine dair kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı anlaşılmakla, sanıklar A.Y. ve İ. D.’in atılı suçlardan beraatlerine karar vermek gerekmiştir.

Sanık E.’ın diğer iki sanıkla birlikte bulunduğu, kendisine ait olmayan araçta yapılan aramada, sanık İ.’in oturduğu sağ koltuğun on kapı gözünde ve kendi indiği tarafta aracın altında ele geçirilen suça konu uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunun bilinmediği ve sanık İ.’in sanık E.’ı suçlamadığı, bu konuda sanık A.’in soyut beyanı dışında aleyhine başka bir kanıtın da bulunmadığı, sanığın inkarı veya diğer sanıkları suçlaması halinde kendisinin ve diğer sanıkların hukuki durumlarının tartışmalı olacağı aşamada, söz konusu maddenin kendisine ait olduğunu söyleyerek, suçun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiği anlaşıldığından hakkında 5237 sayılı TCK’nın 192/3. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiş ayrıca diğer sanıkların beraat etmeleri gerektiği sonucu karşısında sanık E. S.’ın sabit olan “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçunu üçüncü bir kişi ile birlikle işlemesi söz konusu olmadığından sanığın cezasının TCK’nın 188. maddesinin 5. fıkrasının birinci cümlesi gereğince arttırılması mümkün görülmemiştir.

Olayda, Hukuka aykırı yöntemle elde edilmiş delil bulunmamaktadır.

Tüm dosya kapsamından sanıklar A. Y. ve İ. D.’in atılı suçtan beraatlerine karar verilmesi gerektiğine, sanık E. S. hakkında TCK’nın 188/5 maddesi gereğince artırım yapılmasının mümkün olmadığına ve yine bu sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesi gereğince indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle önceki hükümlerin kaldırılarak, aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanacağı üzere:

A- Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/09/2016 tarih. 2016280 esas 2016 300 karar sayılı hükmün her üç sanık hakkındaki hükümlerin Ceza Muhakemesi Kanununun 280. maddesinin 2. fıkrası uyarınca KALDIRILMASINA.

B- Sanık A. Y. ve İ. D.’in üzerine atılı Ticaret Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurma suçunu işledikleri sabit olmadığından CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı BERAATLERİNE,

Beraat eden sanıklar kendi ihtiyarları ile müdafii tayin ettiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre her bir sanık yararına 3.600’ er TL vekalet ücretinin hazineden tahsiline.

CMK’nın 141 ve devamı maddeleri gereğince sanıkların tazminat hakkı bulunduğunun bildirilmesine, (sanıklar ve müdafilerine bildirildi)

Sanıklar A. Y. ve İ. D. haklarında CMK’nun 10/3-a bendi gereğince YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI KONULMASI şeklinde ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN KALDIRILMASINA

C- 1- Sanık E. S.’ın üzerlerine alili Ticaret Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri ile ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı nazara alınarak 6545 sayılı yasanın 66. maddesi ile değişik TCK’nun 188/3 maddesi gereğince, takdiren alt sınırdan 10 YIL HAPİS ve 5 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Ele geçen uyuşturucu maddenin sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi olduğu anlaşılmakla cezalarında  TCK.nun 188/4 maddesi gereğince yarı oranda artırım yapılarak, 15 YIL HAPİS ve 7 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- Suçun 3 kişi tarafından birlikte işlendiği sabit olmadığından TCK’nun 188/5 maddesi gereğince, cezasında artırım yapılmasına YER OLMADIĞINA,

4- Sanığın ikrarı ile suçun ortaya çıkmasına yardımda bulunduğundan etkin pişmanlık nedeniyle TCK.’nun 192/3. Maddesi gereğinde yardımın niteliğine göre takdiren cezasında 1/3 oranında indirim yapılarak 10 YIL HAPİS ve 4 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5- Sanığın duruşmada gözlemlenen olumlu tutum ve davranışı ile verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak, cezasından TCK’nun 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 8 YIL 4 AY HAPİS VE 3 GÜN karşılığı TCK’nun 52/2 maddesi gereğince sanığın kişiliği, ekonomik durumu ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre günlüğü takdiren 20,00-TL’den paraya çevrilerek, 60 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6- Sanığa verilen adli para cezasının miktarı, paranın alım gücü, nazara alınarak TCK’nun 52/4. maddesi uyarınca TAKSİTLENDİRİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

7- 5- 4/11/2015 tarih 29542 sayılı resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 2014/140-2015/85 E/K sayılı ilamından sonra oluşan durumuna göre, sanık hakkında, TCK’nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

8- Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürenin TCK’nun 63. maddesi gereğince cezasından MAHSUBUNA,

9- Sanık E. S.’a verilen sonuç ceza miktarı ile tutuklu kaldığı süre gözönüne alındığında, kaçmasının kuvvetle muhtemel olup, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirildiğinden, sanığın TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA, hakkında hüküm özeti düzenlenerek Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

– Tutukluluk halinin devamına karar verildiğinin ve iş bu karara dilekçe ile 7 gün içerisinden mahkememize itirazda bulunabileceğinin sanığa bildirilmesine (bildirildi),

– CMK’nun 107/1. maddesi gereğince tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğinin, sanığın bir yakınına veya belirleyeceği bir kişiye bildirilmesine, bu hususta Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,

10- Sanık E. S.’a verilen cezanın TCK’nun 58/6. maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE İNFAZ EDİLMESİNE,

-TEKERRÜRE Kayseri 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/10/2011 tarih ve 2011/491 Esas, 2011/569 Karar sayılı 13/10/2016 tarihinde kesinleştiği anlaşılan ilamının ESAS ALINMASINA,

– Sanın hakkında cezanın infazından sonra TCK’nun 58/6, 7 maddesi ve 5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 108/4. Maddesi gereğince DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA,

Kayseri Adli Emanetinin 2016/2318 sırasında kayıtlı bulunan 20 adet alüminyum folyo parçası, 1 adet parlıament ibareli sigara paketi, 1 adet camel ibareli sigara pakedi, 2,3 gram 5 FLUORO AKB 48 VE ADB-FUBINACA maddelerini ihtiva edem uyuşturucu maddeye ve Kriminal Polis laboratuvarında şahit numune olarak bırakılan toplam 2,0 gram şahit numunenin TCK’nun 54. Maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,

Sanıkların sarfına sebebiyet verdikleri 4 tebligat gideri olan TOPLAM 40,00 TL yargılama giderinden sanık E. S.’dan 13,33 TL’lik kısmının tahsili ile HAZİNEYE GELİR KAYDEDİLMESİNE,

Sanık A. Y. ve sanık İ. D. Hissesine düşen yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair sanıklar E. S., İ. D. ve A. Y. ile sanık  İ. D. müdafi Av. S. G. O., sanık E. S. müdafi Av. A. D. ve sanık A. Y. müdafi Av. O. H. D.’ın yüzlerine karşı C. Savcısı M. B. katılımıyla, kısmen mütalaaya uygun olarak verilen kararın CMK’nun 286/1 maddesi gereğince tefhiminden itibaren 7 gün içinde mahkeme kalemine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine tutturulacak bir tutanak yada tutuklu sanık için cezaevi idaresine verilecek bir dilekçe ile Yargıtay nezdinde Temyiz yolu açık olmak ve Temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmek üzere oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08.12.2016

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat