TESPİT DAVASI

İLK DERECE MAHKEMESİNCE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULAN İLAMDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE DAVACI OLDUĞUNDAN MALUL SAYILAMAYACAĞINA İLİŞKİN SGK YÜKSEK SAĞLIK KURULU RAPORU İLE ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULUNUN BİRBİRİNİ TEYİT EDEN RAPORLAR – İSTİNAF İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ

İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
34. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 108
Karar: 2016 / 112
Karar Tarihi: 14.12.2016

ÖZET: İlk Derece Mahkemesince istinaf yoluna başvurulan ilamda belirtildiği şekilde davacı olduğundan malul sayılamayacağına ilişkin SGK Yüksek Sağlık Kurulu raporu ile Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulunun birbirini teyit eden raporlarına göre davacının İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden yasaya uygun olduğu anlaşılmakla davacı Vekilinin istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

(506 S. K. m. 53, 109) (5510 S. K. m. 25) (5521 S. K. m. 8)

Davacı vekili tarafından İstanbul 22. İş Mahkemesine verilen 31.08.2015 tarihli dava dilekçesi ile müvekkili Salih Doğan’ın 21.08.1939 doğumlu olduğu geçimini sağlamak için Oto Tamirciliği yaptığı, yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle iş yapamaz hale geldiği, İstanbul SGK İl Müdürlüğüne malulen emeklilik için başvuruda bulunulduğunu ancak kurumun 03.03.2015 tarihli kurul kararı ile müvekkilinin çalışma gücünün %60 nı kaybetmediğine karar verdiğini ancak müvekkilinin ibraz edilen sağlık raporlarına göre iş gücünü kaybettiği, bu nedenle müvekkilinin maluliyet oranını tespiti ile tespit edilecek malullük oranına göre mağlulen emekli aylığı almaya hak kazandığını karar verilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesince istinaf yoluna başvurulan ilamda belirtildiği şekilde davacı olduğundan malul sayılamayacağına ilişkin SGK Yüksek Sağlık Kurulu raporu ile Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun birbirini teyit eden raporlarına göre davacının 506.S.Y. 53 ve 109 maddeleri ile 5510 S.Y. 25 maddesine göre İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden yasaya uygun olduğu anlaşılmakla davacı Vekilinin istinaf isteminin ESASTAN REDDİNE, karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmakla aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.

SONUÇ: Yukarıdaki nedenlerle,

İstanbul 22. İş Mahkemesinin 2015/518 esas 2016/450 karar sayılı kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan davacı vekilinin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,

Kararın istinaf kanun yoluna başvuran tarafa tebliğine,

Harç peşin yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

İstinaf incelemesi sırasında duruşma yapılmadığından davalı kurum lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Yapılan istinaf posta giderlerinin başvuruda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına,

Karar kesinleştiğinde, artan gider avansı var ise yatıran tarafa iadesine,

Dair dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 8/son maddesi gereğince sekiz gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere 14.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat