T.C YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 13018

Karar: 2000 / 282

Karar Tarihi: 20.01.2000

ÖZET: Sulh Mahkemesi’nin 29.12.1998 tarihli kararı davacı vekiline 15.3.1999 tarihinde tebliğ edilmiş, Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası’nın 432/4 maddesi gereğince bu karar yedi gün içinde temyiz edilmemiştir. Terekeye temsilci atanması ile ilgili işlem kesinleşmiştir.(1086 S. K. m. 432) (YHGK 06.07.1994 T. 1994/2-384 E. 1994/501 K.)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI

Karar: Sulh Mahkemesi’nin 29.12.1998 tarihli kararı davacı vekiline 15.3.1999 tarihinde tebliğ edilmiş, Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası’nın 432/4 maddesi gereğince bu karar yedi gün içinde temyiz edilmemiştir. Terekeye temsilci atanması ile ilgili işlem kesinleşmiştir.

Davacının Tereke temsicisinin şahsi yönünden Asliye Hukuk Mahkemesi kararına ilişkin temyizine gelince; Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bu konuda verdiği kararlar kesin olmasına göre dilekçenin reddi gerekmiştir. (Y.H.G.K. 6.7.1994 Ta. 1994/2-384 E. 1994/501 S.K.)

Sonuç:  Temyiz dilekçesinin açıklanan nedenlerle REDDİNE, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine  oybirliği ile  karar verildi

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat