Kıdem Tazminatına Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanması Gereği

0
4

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18181

Karar: 2000 / 237

Karar Tarihi: 20.01.2000

ÖZET: Mütalaasına başvurulan bilirkişi geçmiş günler faizini hesaplarken fesih tarihindeki mevduata uygulanan en yüksek faizin esas alınması gerekir. Fesihten bir yıl sonraki faize göre hesaplama yapılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

(1475 S. K. m. 14)

Dava: Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Kıdem Tazminatı Davası

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında alan temyiz itirazları yerinde değildir.

2 – Mütalaasına başvurulan bilirkişi geçmiş günler faizini hesaplarken fesih tarihindeki mevduata uygulanan en yüksek faizin esas alınması gerekir.

Fesihten bir yıl sonraki faize göre hesaplama yapılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.01.2000 gününde  oybirliği ile  karar verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here