Temerrüt Nedeni İle Kiralananın Tahliyesi Davası

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Temerrüt Nedeni İle Kiralananın Tahliyesi Davası

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 143

Karar: 2000 / 342

Karar Tarihi: 27.01.2000

ÖZET: Davalı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 351 sayılı yasa ile kurulmuş olup, adı geçen yasanın 1. maddesi gereğince tüzel kişiliği haiz özel hukuk hükümlerine bağlı bir kuruluştur. Bu nedenle 3533 sayılı yasa kapsamında bulunmayan taraflar arasındaki uyuşmazlığın mecburi tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği yolundaki mahkeme kararında isabet bulunmadığından işin esasının incelenip sonucu dairesinde bir karar verilmesi gerekirken bundan zuhul ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulması gerekir.

(351 S. K. m. 1) (3533 S. K. m. 1) (818 S. K. m. 260)

Tarafların Kamu Kurumu Olması

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava temerrüt nedeni ile kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, tarafların kamu kurumu olması sebebiyle uyuşmazlığın 3533 sayılı yasa uyarınca mecburi tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Mecburi Tahkim Yolu

Davalı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 351 sayılı yasa ile kurulmuş olup, adı geçen yasanın 1. maddesi gereğince tüzel kişiliği haiz özel hukuk hükümlerine bağlı bir kuruluştur. Bu nedenle 3533 sayılı yasa kapsamında bulunmayan taraflar arasındaki uyuşmazlığın mecburi tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği yolundaki mahkeme kararında isabet bulunmadığından işin esasının incelenip sonucu dairesinde bir karar verilmesi gerekirken bundan zuhul ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulması gerekir.

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumunun Tüzel Kişiliğe Haiz Özel Hukuk Hükümlerine Bağlı Bir Kuruluş Olduğu

Sonuç:  Yukarıda açıklanan nedenle yerel mahkeme hükmünün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenden alınmasına, 27.1.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat