T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 186

Karar: 2000 / 348

Karar Tarihi: 27.01.2000

ÖZET: Dosyada mevcut davalı şirket ile önceki malik arasında yapılan 31.5.1996 başlangıç tarihli 4 yıl süreli kira sözleşmesine göre kiralanan arsa vasfında olup, bu niteliği itibarıyla 6570 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. 31.5.1996 başlangıç tarihli 4 yıl süreli olan kira sözleşmesi 31.5.2000 tarihinde sona ereceğinden iktisap ve dava açma tarihine göre dava süresinde değildir. Süre yönünden davanın reddine karar verilmek gerekir.(818 S. K. m. 285)

Kira Sözleşmesine Göre Kiralananın Arsa Vasfında Olduğundan Borçlar Kanununa Tabi Olacağı

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava ihtiyaç nedeni ile tahliye istemine ilişkin olup, mahkemece tahliye kararı verilmiş, hükmü davalı şirket vekili temyiz etmiştir.

Davacı vekili, 29.6.1999 tarihinde açmış olduğu iş bu dava ile müvekkilinin taşınmazı 26.1.1999 tarihinde satın aldığını, ortağı bulunduğu şirketin iş yeri ihtiyacı nedeni ile tahliyesini talep etmiştir.

Kira Sözleşmesinin Sona Ereceği Tarihe Göre İktisap Ve Dava Açma Tarihine Göre Davanın Süresinde Olmadığı

Davalı duruşmalara katılmamıştır.

Dosyada mevcut davalı şirket ile önceki malik arasında yapılan 31.5.1996 başlangıç tarihli 4 yıl süreli kira sözleşmesine göre kiralanan arsa vasfında olup, bu niteliği itibarıyla 6570 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. 31.5.1996 başlangıç tarihli 4 yıl süreli olan kira sözleşmesi 31.5.2000 tarihinde sona ereceğinden iktisap ve dava açma tarihine göre dava süresinde değildir. Süre yönünden davanın reddine karar verilmek gerekirken yazılı gerekçe ile tahliye kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Davanın Reddi Gereği

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 27.1.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat