T.C YARGITAY

4.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 10211

Karar: 2000 / 241

Karar Tarihi: 26.01.2000

ÖZET: Sanığın sahibi bulunduğu gece kulübünün kirasının ödenmemesi nedeniyle içeride bulunan çalışanlarının olay yerini terk etmemeleri üzerine çıkan tartışmada tehdit sözü söylemeksizin tabancayla 1 el ateş etmekten ibaret eyleminin korkutma için silah çekme suçu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan hüküm kurulması isabetsizdir.

(765 S. K. m. 191/2,  466)  (647 S. K. m. 4)

Tehdit Sözü Söylemeksizin Tabancayla Bir El Ateş Edilmiş Olması

Dava ve Karar: Tehdit suçundan sanık Ö. Canbek hakkında TCY. nın 191/2, 647 sayılı Yasanın 6. maddeleri uyarınca sanığın 6 ay hapis cezasıyla hükümlülüğüne, cezasının ertelenmesine ilişkin Ankara Asliye 18. Ceza Mahkemesinden verilen 1998/513 Esas, 1998/1143 Karar sayılı ve 18.11.1998 tarihli hükmün temyiz yoluyla incelenmesi sanık Ö. Canbek müdafii tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15.12.1999 tarihli bozma isteyen tebliğnamesiyle 27.12.1999 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Kararı:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Korkutma İçin Silah Çekme Suçu Oluşturup Oluşturmayacağının Tartışılması Gereği

Sonuç: Ancak;

1- Oluşa uygun kabule göre, sanığın sahibi bulunduğu gece kulübünün kirasının ödenmemesi nedeniyle içeride bulunan çalışanlarının olay yerini terk etmemeleri üzerine çıkan tartışmada tehdit sözü söylemeksizin tabancayla 1 el ateş etmekten ibaret eyleminin TCY. nın 466. maddesindeki suçu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan hüküm kurulması,

2- Sanık müdafiinin, 18. 11. 1998 tarihli son oturumda verdiği dilekçede, 647 sayılı Yasanın 4. maddesinin uygulanması isteğiyle ilgili bir karar verilmemesi, yasaya aykırı ve sanık Ö. Canbek müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas hüküm mahkemesine gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat