Taşınmaz Mal Ortaklığın Giderilmesi Davası

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Taşınmaz Mal Ortaklığın Giderilmesi Davası

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 365

Karar: 2000 / 656

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı davalardandır. Bu davalarda kazanan ve kaybeden taraf yoktur. Bu nedenle yargılama giderleri payları oranında taraflara yükletilir. Vekili bulunan taraf yararına avukatlık ücreti takdiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safında olması ayrıcalık doğurmaz. Olayımızda, kendisini vekil ile temsil ettiren kayyum vekiline vekalet ücreti takdir etmek gerekirken bundan zuhul olunması hatalı olmuştur. Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.(743 S. K.   m. 627, 628, 631)    (1086 S. K.   m. 413)

İki Taraflı Dava

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalı kayyumu Sefa Özbahar Mal Müdürü tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, 1 parça taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkeme ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar vermiş, hüküm davalı kayyum vekili tarafından ücreti vekalete yönelik temyiz edilmiştir.

Yargılama Giderlerinin Paylar Oranında Taraflara Yükletilecek Olması

Ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı davalardandır. Davacı ve davalı aynı hakka haizdir. Bu davalarda kazanan ve kaybeden taraf yoktur. Bu itibarla yargılama giderleri payları oranında taraflara yükletilir. Vekili bulunan taraf yararına avukatlık ücreti takdiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safında olması ayrıcalık doğurmaz.

Olayımızda: Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda kendisini vekil ile temsil ettiren kayyum vekiline vekalet ücreti takdir etmek gerekirken bundan zuhul olunması hatalı olmuştur. Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

Kayyum Vekiline Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gereği

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 1.2.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat