Sanığın Polislere Sövmesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Sanığın Polislere Sövmesi

T.C YARGITAY

4.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 10260

Karar: 2000 / 435

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Otobüs durağında beklemekte olan sanığın yolun karşısında gördüğü polisleri kastederek, “it sürüsü gibi toplandılar. itler” diye söyleyen sanığın eylemi, o toplulukta bulunan polislere yönelik “kovuşturulması şikayete bağlı, yoklukta sövme” suçunu oluşturur. Bu sözleri duyarak uyaran polise sarfedilen “dediysem ne olacak” sözlerinde sövme suçunun ögeleri ve TCK.nın 266. maddesinin uygulama yeri yoktur.(765 S. K. m. 266, 482)

Görevliye Sövme Suçu

Dava: Görevliye sövme suçundan sanık Süleyman hakkında TCY.nın 266/1. maddesi uyarınca sanığın takdiren ve tesdiden 4 ay hapis ve 1.520.000 lira ağır para cezalarıyla hükümlülüğün ilişkin (Antalya Asliye Dördüncü Ceza Mahkemesi)nden verilen 1998/1093 Esas, 1998/1063 Karar sayılı ve 15.11.1998 tarihli hükmün temyiz yoluyla incelenmesi, sanık Süleyman müdafii tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay C. Başsavcılığının 16.12.1999 tarihli onama isteyen tebliğnamesiyle 27.12.1999 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası, başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

Kovuşturulması Şikayete Bağlı Yoklukta Sövme

Karar: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; otobüs durağında beklemekte olan sanığın, yolun karşısındaki bir olay el koyan polisleri görünce “it sürüsü gibi toplandılar, itler” diye söylemesinin orada toplanan polislere yönelik olduu ve bu sözün o toplulukta bulunan porislere kovuşturulması yakınmaya bağlı yokluklarında sövme suçunu oluşturacağı, bu sırada arkasında durmakta olan yakınan polisin uyarısı üzerine “dediysem ne olacak” diye söylemesi eyleminde de sövme suçu öğelerinin bulunmadığı gözetilmeden, olayda uygulama yeri bulunmayan T.C. Yasasının 266. maddesi ile hüküm kurulması,

Polisin Uyarısı Üzerine Söylenen Sözlerde Sövme Suçunun Öğelerinin Bulunmaması

Yasaya aykırı ve sanık Süleyman müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 1.2.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat