TANIMA VE TENFİZ DAVASI

YABANCI BİR MAHKEME TARAFINDAN VERİLEN VESAYET KARARININ TANIMA VE TENFİZE YÖNELİK DAVA

TENFİZ KARARLARI HAKKINDA GÖREVLİ MAHKEMENİN ASLİYE MAHKEMESİ OLDUĞU – ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİ

İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 60
Karar: 2016 / 54
Karar Tarihi: 17.11.2016

ÖZET: Dava konusu olayda davacının babası için Alman AACHEN Bölgesel Mahkeme Başkanlığınca verilen vasilik kararının, tanıma ve tenfize yönelik olduğu, davacının bunun dışında yeniden bir vesayet kararını istemediği, 2675 sayılı Milletlerarası Özek Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Yasanın ilgili maddesinde tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir, hükmünün yer aldığı, bu nedenle B… 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde davanın sonuçlandırılarak görülmesi gerekir.

(2675 S. K. m. 35) (6100 S. K. m. 21, 22, 23)

DAVA: Yabancı bir Mahkeme tarafından verilen vesayet kararının tanıma ve tenfize yönelik olup, Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesince talebin tanıma ve tenfize olamayacağı, yargılamanın vesayeti gerektirdiği vasi tayinine yönelik bulunduğundan bahisle, görevsizlik kararı verildiği Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesince de davanın tanıma ve tenfize yönelik olduğu, tenfiz kararlarının verilmesi Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevi alanına girdiği, bu nedenle görevsizlik kararı verildiği, görevsizlik kararlarını kesinleştirilerek gönderildiği görülmüştür.

Dava konusu olayda davacının babasının Salim GÜRSOY için Alman AACHEN Bölgesel Mahkeme Başkanlığınca verilen 21/01/2015 tarih 871X11 99/14 G sayılı vasilik kararının, tanıma ve tenfize yönelik olduğu, davacının bunun dışında yeniden bir vesayet kararını istemediği, 2675 sayılı Milletlerarası Özek Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Yasanın 35. Maddesinde tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir, hükmünün yer aldığı, bu nedenle Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde davanın sonuçlandırılarak görülmesi gerekir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle HMK. 21, 22 ve 23. maddeleri gereğince, Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesi 17.11.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat