SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ

KOVUŞTURMA YAPILMASINI GEREKTİRECEK MAKUL ŞÜPHE İÇERMESİ NEDENİYLE ADI GEÇEN HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ GEREĞİ – SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE İLİŞKİN KAYMAKAMLIĞININ KARARININ BOZULMASI GEREĞİ

Kırıkkale BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İdari Dava Dairesi
Esas: 2015 / 99
Karar: 2015 / 105
Karar Tarihi: 19.11.2015

ÖZET: İlçe Milli Eğitim Müdürünün görev yaptığı ilçede toplu açılış törenine okul müdür ve öğretmenlerinin katılımım teminen, hakkında isnat edilen fiillerin, Kanun kapsamında görev suçu oluşturup oluşturmadığının tayini hususunda Cumhuriyet Savcılığınca kovuşturma yapılmasını gerektirecek makul şüphe içermesi nedeniyle adı geçen hakkında soruşturma izni verilmesi gerekmekte iken, soruşturma izni verilmemesine ilişkin A. Kaymakamlığı’nın kararında yöntem ve yasaya uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin A. Kaymakamlığı’nın kararının bozulmasına karar verilmiştir.

(4483 S. K. m. 9)

KARAR

İtiraz eden hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar ve dayanağı dosya incelenerek işin gereği düşünüldü:

Ön inceleme raporu ve eki belgelerin incelenmesinden; Çorum ili, Alaca ilçesinde15.05.2015tarihinde Adalet (eski) Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın ziyareti nedeniyle düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem DURSUN’un talimatı ile ilçede bulunan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin okullarının tatil olunarak törene katıldıkları, yine adı geçen tarafından okul müdürlerinin zorunlu olarak törene katılmaları yönünde talimat verildiği, bazı öğrencilere parti bayrakları vererek parti lehine slogan attırıldığı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem DURSUN tarafından ilçede bulunan okullarda görev yapan idareci ve öğretmenlere partinin seçim mitingine katılmaları yönünde toplu mesaj gönderildiği, adı geçenin kamu görevlisi olmasına rağmen bir siyasi parti üyesi gibi davranarak tarafsızlığını yitirdiği iddia edilerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem DURSUN ve iddia edilen hususlarda sorumluluğu tespit edilen diğer görevliler hakkında yasal işlem yapılması iddiaları ilgili iddiaların sübuta ermediği anlaşıldığından şikayet olunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem DURSUN, diğer okul müdürleri ve idareciler hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’un 9. maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine gerek olmadığı yönünde görüş ve kanaat bildirildiği, bu görüş ve kanaat doğrultusunda Alaca Kaymakamlığı’nın 13.10.2015 gün ve 7 sayılı kararı ile adı geçen hakkında soruşturma izni verilmediği anlaşılmıştır.

Ön inceleme raporu eki bilgi ve belgelerden. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem DURSUN’un görev yaptığı ilçede 15.05.2015 tarihli toplu açılış törenine okul müdür ve öğretmenlerinin katılımım teminen, hakkında isnat edilen fiillerin, 4483 sayılı Kanun kapsamında görev suçu oluşturup oluşturmadığının tayini hususunda Cumhuriyet Savcılığınca kovuşturma yapılmasını gerektirecek makul şüphe içermesi nedeniyle adı geçen hakkında soruşturma izni verilmesi gerekmekte iken, soruşturma izni verilmemesine ilişkin Alaca Kaymakamlığı’nın 13.10.2015 gün ve 7 sayılı kararında yöntem ve yasaya uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin Alaca Kaymakamlığı’nın 13.10.2015 gün ve 7 sayılı kararının bozulmasına, adı geçen hakkında soruşturma izni verilmesine, karar ekli dosyanın 4483 sayılı Yasanın 11.maddesi gereğince Alaca Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, kararın bir örneğinin bilgi ve ilgililere tebliği için Alaca Kaymakamlığına gönderilmesine, 19.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...