Menfi Tespit Ve Çek İptali Davası

Taksirle Yangına Sebep Olma Suçu

SANIĞIN ÇALIŞTIĞI DÖNEME AİT KASA VE MUHASEBE KAYITLARININ TEMİNİ VE DOSYAYA EKLENMESİ GEREKTİĞİ – TÜM DOSYANIN UZMAN BİLİRKİŞİYE TEVDİ EDİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
23.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 15248
Karar: 2016 / 203
Karar Tarihi: 12.01.2016

ÖZET: Sanığın çalıştığı döneme ait kasa ve muhasebe kayıtlarının temini ve dosyaya eklenmesi suretiyle tüm dosyanın uzman bir bilirkişiye tevdi edilip kamera kayıtları da nazara alınarak sanığın satış işlemlerine ait faturalarda usulsüzlük olup olmadığı, kasa hesabından sanığın dönemine ait bir eksikliğin tespit edilip edilmediği belirlendikten sonra suçun sübutu halinde farklı zamanlardaki eylemlerin ilgili kanun maddesi kapsamında kalıp kalmayacağının tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken aksi şekilde eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle beraatine karar verilmesi, hükmün bozma sebebidir.

(5237 S. K. m. 43, 171) (5320 S. K. m. 8) (1412 S. K. m. 321)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Katılana ait şirketin havaalanındaki şubesinde satış temsilcisi olan ve müşterilerden para tahsil etme yetkisi bulunan sanığın, verilen paraları uhdesine geçirmek suretiyle atılı suçu işlediği iddia edilen olayda,
Katılan ile tanık beyanlarına ve bilirkişiye incelettirilen kamera kayıtlarına göre; sanığın müşterilerce ödenen paraları yazarkasaya bırakmayarak müşterinin ayrılmasının ardından alıp kasadan uzaklaştığının, dosya kapsamında söz konusu eylem gerçekleştirilirken düşük fiyatlı başka ürüne ait fiş yada fatura düzenlendiği ya da hiç belge düzenlenmediğinin belirtilmesi karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması açısından; sanığın çalıştığı döneme ait kasa ve muhasebe kayıtlarının temini ve dosyaya eklenmesi suretiyle tüm dosyanın uzman bir bilirkişiye tevdi edilip kamera kayıtları da nazara alınarak sanığın satış işlemlerine ait faturalarda usulsüzlük olup olmadığı, kasa hesabından sanığın dönemine ait bir eksikliğin tespit edilip edilmediği belirlendikten sonra suçun sübutu halinde farklı zamanlardaki eylemlerin TCK’nın 43/1 maddesi kapsamında kalıp kalmayacağının tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken yazılı şekilde eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle beraatine karar verilmesi,
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat