TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU

BEŞ FARKLI VEKALETNAMEYE DAYALI OLARAK AYNI VEKİLLE TEMSİL ETTİREN ON KATILANA BEŞ AYRI VEKALET ÜCRETİ GEREKTİĞİ – AYRI AYRI TOPLAM ÜÇ VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
12.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 827
Karar: 2017 / 3106
Karar Tarihi: 12.04.2017

ÖZET: Toplam 5 ayrı aile olan ve kovuşturma evresinde kendilerini 5 farklı vekaletnameye dayalı olarak aynı vekille temsil ettiren 10 katılana, 5 ayrı vekalet ücreti yerine, ayrı ayrı toplam 3 vekalet ücreti hükmedilmesi, hükmün düzeltilerek onanmasını gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 85)
Dava ve Karar: Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, duruşmalı temyiz isteminde bulunan sanık müdafiinin ve duruşma günü bildirilen katılanlar vekilinin usulüne uygun tebligatlara rağmen duruşmaya gelmedikleri, bir mazeret de bildirmedikleri anlaşılmakla, duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:
Oluşa ve dosya kapsamına göre; servis şoförü olan sanığın, yağmurlu havada, gündüz vakti, meskun mahal dışında, iki yönlü, asfalt kaplama, yüzeyi ıslak, korkuluksuz sert virajlı ve hafif eğimli devlet yolunda seyir halindeyken, sırasıyla; azami 70 km. hız sınırı levhası, yağışta kaygan yol levhası, azami 50 km. hız sınırı levhası, sola tehlikeli viraj levhası, sarı fasılalı uyarı lambası, tehlikeli viraj levhası ile uyarılmasına rağmen 77 km. olan hızını düşürmeksizin, kontrolsüz şekilde sola viraja girmesi akabinde zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol dışı kalan otobüsün sol yanı üzerine devrilmesi sonucunda otobüs yolcularından üç çocuğun öldüğü, birden fazla çocuğun yaralandığı olayda, TCK’nın 85/2. maddesi gereğince temel cezanın 9 yıl hapis cezası olarak belirlenmesine ve bilinçli taksirin koşullarının oluştuğuna dair yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin kusur durumuna, eksik incelemeye dayalı olarak karar verildiğine, bilinçli taksirin koşullarının bulunmadığına ilişkin tüm temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Toplam 5 ayrı aile olan ve kovuşturma evresinde kendilerini 5 farklı vekaletnameye dayalı olarak aynı vekille temsil ettiren 10 katılana, 5 ayrı vekalet ücreti yerine, ayrı ayrı toplam 3 vekalet ücreti hükmedilmesi,
Kanuna aykırı olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, yeniden yargılama gerektirmeyen bu hususta aynı Kanun’un 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden; hükmün vekalet ücreti takdirine ilişkin 8, 9 ve 10. paragraflarının hükümden çıkarılarak, yerlerine, “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 3.600,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak, kendilerini aynı vekille temsil ettiren katılanlar … ve …’a ödenmesine,”, “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 3.600,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak, kendilerini aynı vekille temsil ettiren katılanlar … ve Meryem Atsay’a ödenmesine,”, “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 3.600,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak, kendilerini aynı vekille temsil ettiren katılanlar … ve …’a ödenmesine,”, “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 3.600,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak, kendilerini aynı vekille temsil ettiren katılanlar … ve …’a ödenmesine,”, “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 3.600,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak, kendilerini aynı vekille temsil ettiren katılanlar … ve …’ye ödenmesine,” ibarelerinin eklenmesi suretiyle, sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat