Sinemada Film Geç Başlarsa Haklarımız Neler

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Sinemada Film Geç Başlarsa Haklarımız Neler

ANTALYA-KONYA ALTI/KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

Karar No:2011/
Karar Tarihi:11.07.2011

KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır

Üye
Başkan
N İlçe Yazı İşleri Müdürü
Uye
Avukat F Antalya Barosu
İ Konyaaltı Belediyesi
Üye
Avukat M
E
Tüketiciyi Ticaret ve Sanayi * Esnaf ve Sanatkârlar
Uye
Uye
A
Koruma Derneği Odası Odaları Birliği
Raportör: E
Şikayet Eden
Şikayet Edilen
Şikayet Konusu Şikayet Tarihi

Olayın Özeti : Tüketici, 09.04.2011 tarihinde saat:21:30 matinenin filmini izlemek için arakadaşı ile birlikte filme girdiğini, tarafına verilen bilete göre filmin saat: 21:30’da başlaması gereken saat:21:52’de başladığını ve 22 dakika boyunca ^eklam izletildiğini, kendisine verilen biletle 22 dakika reklam izleneceğine dair herhangi bir sözlü yada biletin üzerinde yazılı bir bilgi verilmediğini, tüketici 22 dakika boyunca kendisinin isteği dışında reklam izletilmesinden dolayı 12,50TL bilet fiyatının 2,5 TL tarafına ödenmesini talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 20.04.2011 tarihli yazımızla savunma istenmiş verilen cevapta;firma dünyada yeni gösterime giren filmleri hemen hemen aynı tarihlerde gösterime sokabilmek ve bu hali ile Türk sinema seyircisine güncel film takibi konusunda hizmet verebilmek için yüksek film bedelleri ödediklerini, gerek film bedelleri gerekse Alışveriş Merkezi kira? / işletme giderleri nedeni ile seyirci / film maliyet hesaplanmasında bugün uygulanan bilet bedellerin dahi yeterli olmadığı ve ek gelirler bilet ücretlerinin mümkün olduğu kadar asgari değerde tutulması çalışıldığı aşikar olduğu, işletmelerinde ürün müddet reklamı kesinlikle 22 dakika olmadığını, tüketici Aydın TÜRKMENOĞLU’nun film fragmanları ile gelecek program kuşaklarını da reklam olarak nitelendirdiğinin kanaatinde olduklarını, sinema işletmelerinde bilet satışı sırasında reklam ve tanıtım süresini soran seyircilere tam süre belirtilmekte olduklarını, bu süre zarfında salonun ışıklarının tamamen kapatılmadığı gelecek program kuşaklarını ışıkların tamamen söndürüldüğü, tüketicinin reklamlar ve film fragmanları izlemeden de filme girebileceğini belirtmektedirler.

İnceleme ve Gerekçe: Tüketicinin dosyanın ve firmanın savunması incelenmiştir. 4077 Sayılı Tüketici Korunması Hakkındaki Kanunun 4/A maddesi gereği; sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kurallarında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan yada yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplı hizmet olarak kabul edildiğinden şikayete konu sinema hizmeti satın alırken tüketiciye reklam süresi, reklam saati açıkça bildirilmediğinden tüketici filmin 21:30’da başlayacağı düşüncesiyle (bilette belirtilen) o saatte salonda hazır olduğundan, reklam izlemek zorunda bırakıldığından hizmet ayıplı kabul edildiğinden, aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçeye göre; tüketicinin talebinin kabulüne, ayıplı hizmetin bedeli olan bilet fiyatının 12,50TL’nın 2,5TL’sının X Sinema A.Ş. tarafından iadesine, itirazı kabil olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat