Özel Üniversitede Dersten Başarısız Olunca Ücret İadesi Yapılır mı?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Özel Üniversitede Dersten Başarısız Olunca Ücret İadesi Yapılır mı?

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/3398
KARAR: 2013/11618

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı Üniversitenin İşletme Fakültesinde eğitim gördüğünü, eğitim süresi boyunca kayıt yaptırdığı dönemler için ücretleri ödediğini, ancak Üniversitede bir üst sınıfa geçen öğrencilerden başarılı olamadıkları alt sınıf dersleri için ayrıca ücret alındığını, kendisinin de bu haksız uygulamaya maruz kaldığını, konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda, 15.09.2008 tarihli Genel Kurul kararı alınarak bu uygulamanın haksız olduğuna karar verildiğini ileri sürerek, kendisinden haksız olarak alınan toplam 12.960,00 TL’nin ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan istirdadına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın idare mahkemesinde görülmesi gerektiğini savunarak, davanın öncelikle görev, kabul edilmediği takdirde ise esastan reddini dilemiştir.

Mahkemece, davada görevli mahkemenin idari yargı olduğu belirtilerek, mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı Üniversitenin İşletme Fakültesinde eğitim görmekte olup, kendisinden haksız olarak alındığını ileri sürdüğü 12.960,00 TL’nin istirdatı istemiyle eldeki davayı açmıştır. Uyuşmazlık, davacı ile davalı Vakıf Üniversitesi arasındaki eğitim hizmetine ilişkin sözleşmeden kaynaklanmakta olup, davada kamu hukukundan kaynaklanan ve idari yargıda görülmesi gereken idari bir işlem veya hizmet söz konusu değildir. Bu nedenle taraflar arasındaki uyuşmazlığa özel hukuk hükümlerinin uygulanması gerekli olup, davada görevli mahkeme de adli yargı mahkemeleridir. O halde mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 07.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat