Açık Poliçe Nedir?

Silahla Ateş Etme Suçu

SANIĞIN SUÇ OLUŞTURDUĞU VEYA OLUŞTURMADIĞI SABİT GÖRÜLEN FİİLİN BELİRTİLMESİ VE BU FİİLİN NİTELENDİRİLMESİNİN YAPILMASI SURETİYLE İNFAZI KABİL BİR HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ – GEREKÇESİZ OLARAK HÜKÜM KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 14484
Karar: 2016 / 23
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: CMK.nun maddesine göre hükmün açıklanmasına yönelik kararda; Ceza Genel Kurulu’nun kararında belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının, CMK.nun maddeleri uyarınca hükmün gerekçesinde, iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin yazılması, kanıtların tartışılarak değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen kanıtlar ile mahkemece ulaşılan kanaatin, sanığın suç oluşturduğu veya oluşturmadığı sabit görülen fiilin belirtilmesi ve bu fiilin nitelendirilmesinin yapılması suretiyle infazı kabil bir hüküm kurulması gerekirken, gerekçesiz olarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

(2709 S. K. m. 141) (5237 S. K. m. 170) (5271 S. K. m. 34, 230)

Dava: Genel güvenliği kasten tehlikeye sokacak şekilde silahla ateş etme suçundan sanık M.. K.. hakkında 20.05.2010 tarihli verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırılarak hükmün açıklanmasına ve TCK.nun 170/1-c madde ve fıkrası uyarınca hükümlülüğüne ve ertelemeye dair; PALU Asliye Ceza Mahkemesinin 19.06.2014 gün ve 2014/30 esas, 2014/45 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: CMK.nun 231/11. maddesine göre hükmün açıklanmasına yönelik kararda; Ceza Genel Kurulu’nun 18.11.2014 gün ve 2013/8-830 esas, 2014/502 karar sayılı kararında belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 141/3, CMK.nun 34 ve 230. maddeleri uyarınca hükmün gerekçesinde, iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin yazılması, kanıtların tartışılarak değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen kanıtlar ile mahkemece ulaşılan kanaatin, sanığın suç oluşturduğu veya oluşturmadığı sabit görülen fiilin belirtilmesi ve bu fiilin nitelendirilmesinin yapılması suretiyle infazı kabil bir hüküm kurulması gerekirken, gerekçesiz olarak hüküm kurulması,
Sonuç: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 11.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat