SUÇA KONU KARTI KULLANAN KİŞİNİN SANIK OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA ADLİ TIP KURUMUNDAN GÖRÜŞ ALINARAK SONUCUNA GÖRE HUKUKİ DURUMUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 12393
Karar: 2016 / 33
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: CD görüntülerindeki suça konu kartı kullanan kişinin sanık olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumundan görüş alınarak sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdiri gerekirken, eksik incelemeye dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır ve hükmün bozulmasını gerektirir.

(5237 S. K. m. 245)

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın, yardım etme bahanesi ile yanına geldiği şikayetçinin kartını el çabukluğu ile aldığı ve şifresini de şikayetçinin Türkçe bilmemesi ve yabancı olması sebebiyle oyuna getirerek öğrendiği, daha sonra da ordan uzaklaşarak suça konu kartı kullandığından bahisle açılan davada; sanığın suçlamayı kabul etmemesi, elde bulunan CD görüntülerindeki kişinin sanık olduğunun sadece mahkeme tarafından yapılan gözlem ile tespit olunduğu, ayrıca bilirkişi incelemesi yapılmadığının anlaşılması karşısında; CD görüntülerindeki suça konu kartı kullanan kişinin sanık olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumundan görüş alınarak sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdiri gerekirken, eksik incelemeye dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 11.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...