Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Şikayet Davası

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2009 / 18743

Karar: 2010 / 141

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Borçlu vekili tarafından yapılan itiraz, kısmen ret edildiği durumda vekil ile temsil edilen alacaklı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiştir. Karar tarihi itibariyle alacaklı vekili lehine de maktu vekalet ücretinin tayin edilmemesi bozma nedenidir.(2004 S. K. m. 16) (1086 S. K. m. 423) (1136 S. K. m. 164)

Borçlu Vekili Tarafından Yapılan İtiraz

Dava ve Karar: Yukarıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Davanın Kısmen Ret Edildiği

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu vekili tarafından yapılan itiraz, kısmen ret edildiği durumda vekil ile temsil edilen alacaklı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiştir. HUMK md.423 ve Avukatlık Kanunu 164 vd. maddeleri gereği, karar tarihi itibariyle alacaklı vekili lehine de maktu vekalet ücretinin tayin edilmemesi bozma nedenidir.

Karar Tarihi İtibariyle Alacaklı Vekili Lehine De Maktu Vekalet Ücretinin Tayin Edilmemesi

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 11.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat