NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU

İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARINDA İSPAT BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMENİN YERİNDE OLDUĞU – SANIĞIN İLERİ SÜRDÜĞÜ NEDENLERİN YERİNDE GÖRÜLMEDİĞİ – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ

Gaziantep BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
15. Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 319
Karar: 2017 / 377
Karar Tarihi: 01.03.2017

ÖZET: İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu saptandığından, sanığın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 279, 280)

İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurulmakla, 5271 sayılı CMK ‘nın 279. ve 280. maddeleri uyarınca dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu saptandığından, sanığın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla 5271 sayılı CMK ‘nın 280/1-a maddesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan REDDİNE, gerekli işlemlerin icrası için dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, anılan kanunun 286/2-a maddesi uyarınca KESİN olmak üzere 01.03.2017 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Katılanlar H. Ç. ve M. Ç.’in, müteahhitlik yapan sanıktan Zafer Mahallesi, Özen sitesi B blok güney batı zemin kattaki 3 nolu daireyi 100.000 TL karşılığında satın almak için anlaştıkları, bu anlaşma doğrultusunda aralarında 02.05.2013 tarihli satış sözleşmesini imzalayarak daire bedeline karşılık sanığa 49.800 TL peşin ödedikleri, 12.08.2013 tarihinde ise tahsilat makbuzu ile 59.000 TL para ödeyerek toplamda 108.800 TL ödeme yaptıkları, sanığın katılanlara satmış olduğu dairenin parasını almış olmasına rağmen, 17.03.2014 tarihinde daireyi 110.000 TL karşılığında başkasına satmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia ve kabul edilen olayda;

Sanığın, sözleşme gereğince katılanlara devretmesi gereken daireyi başkasına satıp devretmesi nedeniyle sözleşmenin yerine getirilmemiş olduğu, sanığın hiçbir aşamada katılanlar tarafından yapılan ödemeleri inkar etmediği gibi kendilerine güvence olarak 61.000 TL karşılığında senet imzalayıp verdiğinin anlaşılması karşısında, sanığın baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediğinden ve olayın hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğu gözetilmeden, yazılı gerekçe ile sanığın mahkumiyetine dair hükmün bozulması gerekirken; hükmün esastan reddine ilişkin sayın çoğunluğun görüşüne muhalifim.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...