NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRIYA TEŞEBBÜS SUÇU

EYLEMLERİN DOĞRU OLARAK NİTELENDİRİLDİĞİ VE KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SUÇ TİPLERİNE UYDUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ

İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
20. Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 21
Karar: 2016 / 13
Karar Tarihi: 26.10.2016

ÖZET: Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı, Anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafileri ile katılanın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, istinaf başvurusunun esastan reddine, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 102)

Dava: Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü;

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,

Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafileri ile katılanın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, istinaf başvurusunun esastan REDDİNE, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

Sonuç ceza miktarı itibari ile (5 yıl hapis) kesin olarak 26.10.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat