Kuru Sıkı Tabancanın Cezası Var mı?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Kuru Sıkı Tabancanın Cezası Var mı?

T.C
YARGITAY
8.CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2012/34977
KARAR NO:2013/11740
KARAR TARİHİ:12.04.2013

>6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK.

>GAZ TABANCASI,MERMİ CEKİRDEĞİ İHTİVA ETMEYEN SES- GAZ FİŞEHİ ATAR İKEN,ÖZEL NİTELİKTEKİ BİR ATEŞLİ SİLAH FİŞEĞİ ATAR DURUMANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ.

>BU KONUDA ADLİ TIP KURUMUNDAN VE BİLİM SANAYİ VE TEKOLEJİ BAKANLIĞINDAN,RAPOR ALINMADAN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI

6136 13/1

Oluş ve dosya kapsamına gör, dosyada mevcut Polis Kriminal Labo- ratuvarı ekspertiz raporuna göre; davaya konu gaz tabancasının ateşleme sisteminde görev alan mekanik aksamının sağlam ve işler durumda olduğu, imal niteliklerini koruduğu, bu haliyle mermi çekirdeği unsuru ihtiva etmeyen ses-gaz fişeği iken sonradan uç kısımlarına kurşun parçası, saçma tanesi yada metal bilye yerleştirilmek suretiyle özel nitelikteki bir ateşli silah fişeği durumuna dönüştürülmüş fişekleri atabildiğinin belirtilmesi karşısında;

davaya konu gaz tabancasının marka, model ve üretim yılı tespit olunup Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından marka, model ve üretim yılı itibariyle bu silahların mevcut haliyle üretilmesine izin verilip verilmediği sorulup, bu silahların üretim şeması getirtilip, üretim şemasının temin edilememesi halinde suça konu silahın gaz ayırıcı parçasının fotoğrafları varsa faturası ve dosyadaki bilirkişi raporu eklenip üretici firmadan gaz ayırıcı parçanın mevcut şekli ile imal edilip edilmediği, üretim iznine uygun imalattan sonra gaz ayırıcı parça üzerinde mermi çekirdeği geçişine imkan verecek şekilde tadilat yapılıp yapılmadığı sorulup dosya kül halinde tekrar Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek silahın üretim izni verilen orijinal haline uygun şekilde bilye geçişine imkan verecek nitelikte gaz ayırıcı parçasının tadil edilip edilmediğine dair alınacak bir rapor ile 6136 sayılı Yasa kapsamında kalıp kalmadığı hususu kesin olarak saptandıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 12.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi .

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat