Cumhuriyet Başsavcılığınca verilebilecek karar türleri ve nitelikleri nelerdir?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Cumhuriyet Başsavcılığınca verilebilecek karar türleri ve nitelikleri nelerdir?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar:

Cumhuriyet savcısının soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde verdiği karardır.

Dava Açma Kararı-İddianame:

Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiğine ilişkin yeterli şüphenin varlığı hususunda kanaat oluşturması halinde görevli mahkemeye hitaben tanzim edilen ve şüphelinin yargılamasının yapılarak cezalandırılmasını istenilen karar türüdür.

Yetkisizlik Kararı:

Yapılan soruşturmanın başka yer Cumhuriyet Başsavcılığının yargı sınırları içerisinde kalması halinde verilen karardır.

Görevsizlik Kararı:

İlgili Cumhuriyet Başsavcılığının görev alanına girmeyip başkaca birimlerin görev alanına girdiği durumlarda verilen karardır.
Soruşturma konusu suçun başka yerde bulunan bir mahkemenin görev alanına girmesi halinde o yer Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben tanzim edilen özet belgeye “Fezleke” adı verilir.

Birleştirme Kararı:

Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen birden fazla soruşturmalar arasında hukuki ve fiili bağlantının varlığı halinde verilen karar türüdür.

Ayırma Kararı:

Yürütülen soruşturmalarda farklı mahiyette veya farklı şüpheliler hakkında veya kanunen farklı soruşturma usullerine tabi kişiler hakkında soruşturmanın ayrılması amacıyla verilen karar türüdür.

İdari Yaptırım Kararı:

Kabahat eylemlerine mahsus yapılan soruşturmalar neticesi verilen karardır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat