KREDİ KARTININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

SUÇA KONU KREDİ KARTIYLA DEĞİŞİK ZAMANLARDA BİRDEN FAZLA ALIŞVERİŞ YAPILMASI – TCK MADDESİ UYARINCA CEZADAN ARTTIRIM YAPILMASI GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 960
Karar: 2017 / 4689
Karar Tarihi: 28.04.2017

ÖZET: Suça konu kredi kartıyla değişik zamanlarda birden fazla alışveriş yapılması karşısında, TCK maddesi uyarınca cezadan arttırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 31, 43, 52, 62, 168, 245) (5271 S. K. m. 231)
Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:
I) Hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak;
Suça sürüklenen çocuğun adli sicil kaydında yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın mahkumiyet niteliğinde bulunmadığı gözetilerek engel sabıkası bulunmayan ve suç tarihi itibariyle 6545 sayılı Yasanın 72. maddesi ile değişik CMK.nun 231. maddesinin 8. fıkrasının uygulanması imkanı bulunmayan suça sürüklenen çocuk hakkında CMK.nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususunda kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları irdelenerek hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde bir değerlendirme yapılmaması,
II) Kredi kartının kötüye kullanılması suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak;
1) Suça sürüklenen çocuk hakkında temel hapis cezası alt sınırdan tayin edildiği halde, aynı gerekçelerle adli para cezasına esas birim gün sayısının alt sınırın üstünde belirlenmesi suretiyle hükümde çelişkiye neden olunması,
2) Suça konu kredi kartıyla değişik zamanlarda birden fazla alışveriş yapılması karşısında, TCK.nun 43/1. maddesi uyarınca cezadan arttırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
3) Suça sürüklenen çocuğun adli sicil kaydında yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın mahkumiyet niteliğinde bulunmadığı gözetilerek engel sabıkası bulunmayan suç tarihi itibariyle 6545 sayılı Yasanın 72. maddesi ile değişik CMK.nun 231. maddesinin 8. fıkrasının uygulanması imkanı bulunmayan suça sürüklenen çocuk hakkında CMK.nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususunda kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları irdelenerek hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde bir değerlendirme yapılmaması,
4) Suça sürüklenen çocuk hakkında TCK.nun 245/1, 168/1, 31/3. maddelerince belirlenen 8 ay hapis cezasından TCK’nın 62/1. maddesince yapılan indirim sonucu 6 ay 20 gün yerine 6 ay olarak eksik hapis cezası, yine 6 ay olarak belirlenen hapis cezasının, TCK.nun 52/2. maddesi gereğince günlüğü 20 TL’den paraya çevrilirken, sanığın “3600 TL” yerine 4000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi,
Yasaya aykırı, suça sürüklenen çocuğun temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/l. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 28.04.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat