TCKNIN İLGİLİ MADDESİNDEKİ HAK YOKSUNLUKLARININ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI GÖZETİLEREK İNFAZ AŞAMASINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİN MÜMKÜN GÖRÜLDÜĞÜ – HÜKMÜN ONANMASI

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 8326
Karar: 2016 / 49
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarının; Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görüldüğünden hükmün onanması gerekmiştir.

(5237 S. K. m. 53, 170) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:
Tebliğnamede adı geçen sanık E.. F.. hakkındaki hükme yönelik temyiz istemi bulunmadığından, sanık K.. B.. hakkında kurulan hükümlerle sınırlı olarak yapılan incelemede;
5237 sayılı TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarının; Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.
Sonuç: Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçların oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, bir nedene dayanmayan temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 11.01.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat