ARACIN SATIM TARİHİNDEN İTİBAREN ŞİKAYET TARİHİNE KADAR BİR YILLIK SÜRE GEÇTİĞİ – DEVRİN ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA YAPILIP YAPILMADIĞININ TARTIŞILMADIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
19.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 3388
Karar: 2016 / 89
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: … plaka sayılı aracın satım tarihi olan ..tarihinden itibaren şikayet tarihine kadar ilgili kanun maddesinde belirtilen bir yıllık süre geçmiş ise de, … plaka sayılı diğer aracın ..tarihinde sanık tarafından satılıp satılmadığının tespiti için satım sözleşmesi örneği getirtilmeden, sanığın savunmasında …plakalı aracı 10 yıl kadar önce noter satışı ile sattığını bildirmesi nedeniyle, bu savunmanın doğruluğu araştırılmadan, şikayet süresinde ise yapılan devrin alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla yapılıp yapılmadığı tartışılmadan eksik inceleme ile aksi şekilde beraat kararı verilmesinden hicetle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

(2004 S. K. m. 347)

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

… plaka sayılı aracın satım tarihi olan 15.04.2011 tarihinden itibaren şikayet tarihine kadar İİK’nın 347. maddesinde belirtilen bir yıllık süre geçmiş ise de, … plaka sayılı diğer aracın 06.09.2011 tarihinde sanık tarafından satılıp satılmadığının tespiti için satım sözleşmesi örneği getirtilmeden, sanığın savunmasında …plakalı aracı 10 yıl kadar önce noter satışı ile sattığını bildirmesi nedeniyle, bu savunmanın doğruluğu araştırılmadan, şikayet süresinde ise yapılan devrin alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla yapılıp yapılmadığı tartışılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...