Kiralananın Tahliyesi Davası

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Kiralananın Tahliyesi Davası

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 37
Karar: 2016 / 35
Karar Tarihi: 08.11.2016

ÖZET: İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Yerel mahkemesince istinaf başvuru talebinin süre yönünden reddine karar verilmiştir. Yerel mahkemesince istinaf başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin ek karara karşı ise bir hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Süre geçtikten sonra verilen istinaf yoluna başvuru talebinin süre yönünden reddine karar verilmesi gerekmiştir.

(6100 S. K. m. 345, 346, 362)

İstinaf Yoluna Başvuru Süresi

Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 06/09/2016 tarihli ve 2016/212 esas 3016/310 ek karar sayılı ilamına karşı davalı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusu incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Yerel mahkemenin istinaf talebinin süre yönünden reddine ilişkin mahkeme kararı istinaf kanun yoluna başvuran tarafa 22/09/2016 tarihinde tebliğ edilmiş ve istinaf başvuru dilekçesi 06/10/2016 tarihinde verilmiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 345.maddesi hükmüne göre istinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Yerel mahkemesince istinaf başvuru talebinin süre yönünden reddine karar verilmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 346.maddesi uyarınca, yerel mahkemesince istinaf başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin ek karara karşı ise bir hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Süre geçtikten sonra verilen istinaf yoluna başvuru talebinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 346.maddesi uyarınca süre yönünden reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Süre Geçtikten Sonra Verilen İstinaf Yoluna Başvuru Talebinin Süre Yönünden Reddine Karar Verilmesi Gereği

KARAR: Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

Şeferihisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/07/2016 tarihli, 2016/212 esas 2016/310 karar sayılı ilamına karşı davalı vekilince yapılan istinaf yoluna başvuru talebinin mahkemesince süre yönünden reddine ilişkin 06/09/2016 tarihli ek karara karşı yapılan istinaf başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 346.maddesi uyarınca süre yönünden REDDİNE,

Kararın taraflara tebliğine,

Dair dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 362/1-b maddesi uyarınca temyiz kanun yolu kapalı olmak üzere 08.11.2016 günü oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat