Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçu

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık Suçu

KISA SÜRELİ ERTELİ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZALAR İLE HÜKÜMLÜLÜĞÜNE KARAR VERİLEN SANIK HAKKINDA UYGULAMA YAPILMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANDIĞI

T.C YARGITAY
13.Ceza Dairesi
Esas: 2014 / 34857
Karar: 2016 / 11
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir. Kısa süreli erteli özgürlüğü bağlayıcı cezalar ile hükümlülüğüne karar verilen sanık hakkında uygulama yapılması isabetsizse de yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm düzeltilerek onanmıştır.

(5237 S. K. m. 53) (5320 S. K. m. 8) (1412 S. K. m. 322)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Kısa süreli erteli özgürlüğü bağlayıcı cezalar ile hükümlülüğüne karar verilen sanık hakkında 5237 sayılı Yasanın 53/4. maddesine aykırı olarak 53/1. maddesi ile uygulama yapılması,
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanık M.. F.. müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından “TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına” ilişkin bölümlerin çıkartılarak, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin düzeltilerek ONANMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat