KENEVİR EKME SUÇU

SANIĞIN ATILI SUÇU İŞLEDİĞİNE İLİŞKİN SOYUT BEYANI DIŞINDA KUŞKU SINIRLARINI AŞAN YETERLİ VE KESİN DELİL BULUNMADIĞI – SANIK HAKKINDA BERAAT YERİNE MAHKÛMİYET HÜKMÜ KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
10.Ceza Dairesi
Esas: 2013 / 4127
Karar: 2017 / 717
Karar Tarihi: 23.02.2017

ÖZET: Sanığın, atılı suçu işlediğine ilişkin, soyut beyanı dışında, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması; bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 86, 191)
Dava ve Karar: Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Sanık … hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi;
Dosya içerisinde mevcut olan ve sanığın kendisine ait olduğunu kabul ettiği adli sicil kaydına göre, sanığın Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11.07.2002 tarih ve 2002/6 esas, 2002/184 karar sayılı ilamı ile 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edildiği, kararın 16.12.2002 tarihinde kesinleşerek 24.04.2008 tarihinde infaz edildiği, tekerrüre esas olduğu ve UYAP’tan yeniden yapılan kontrolde de kayıtlarda herhangi bir tereddüt bulunmadığı anlaşıldığından, tebliğnamedeki bu yöne ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
2- Sanık … hakkında kenevir ekme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi;
Sanığın, kenevir ektiğini belirttiği yerde kenevir kökü veya hasat artığı gibi herhangi bir maddî bulgu elde edilmediği ve aradan geçen zaman nedeniyle elde edilmesinin de mümkün olmayacağı; bu durumlar karşısında, atılı suçu işlediğine ilişkin, soyut beyanı dışında, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması;
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,
3- Sanık … hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesi;
Sanığın aşamalarda değişmeyen savunmalarına, diğer sanıkların, katılanın ve tanıkların aşamalardaki beyanlarına, adli rapor içeriğine ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın atılı suçu işlediğine dair katılanın soyut suçlaması dışında her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 23.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat