Açık Poliçe Nedir?

Karşılıksız Yararlanma

2. Ceza Dairesi       

  2015/15100 E.  

 2015/15461 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 8 – 2014/339395
MAHKEMESİ : Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/07/2014
NUMARASI : 2014/267 (E) ve 2014/500 (K)
SUÇ : Karşılıksız yararlanma

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçundan, sanık S.. E.. hakkında yapılan yargılama sonucunda 20/02/2008 tarihli ilam ile 5271 sayılı CMK’nın 231/5. maddesi gereğince, sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve bu kararın, itiraz üzerine verilen red kararı ile 25/04/2008 tarihinde kesinleştiği, sanığın 21/04/2014 tarihli dilekçesi ile yargılamanın yenilenmesini talep etmesi üzerine mahkemece bu talebin kabule değer görülmesi ve duruşma açılmasından sonra yapılan yargılama ile önceki hükmün iptaline ve sanığın beraatine karar verildiği belirlenerek yapılan incelemede;
Katılan kurumun 03/09/2007 tarihli yazısında, kaçak borcunun 27/04/2005 tarihinde ödenmiş olduğunun belirtildiği nazara alınarak 02/07/2012 tarihinde kabul edilip 05/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun’un geçici 2/2 maddesi uyarınca kurum zararını gideren sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesinin gerektiği, bu itibarla dosyanın belirtilen Kanun’un yürürlüğe girdiği 05/07/2012 tarihinde re’sen ele alınarak ödemede bulunan sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gerekirken, 5271 sayılı CMK’nın 311 ve devamı maddelerinde düzenlenen yargılamanın yenilenmesinin ancak kesin hükümlere karşı başvurulabilecek olağanüstü bir kanun yolu olduğuda gözetilmeksizin, sanığın hüküm niteliğinde bulunmayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı yaptığı 21/04/2014 tarihli yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulüne karar verilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Kanunun 8.maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 6352 sayılı Kanun’un geçici 2/2. maddesi ve 5271 sayılı CMK’nın 223/4-a maddeleri uyarınca sanık hakkında CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 14/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat