CEZA DAİRESİNİN ARŞİVİNDE BULUNAN DOSYALARIN SAYI BAKIMINDAN BÖLÜNMESİYLE BELİRLENDİĞİ
T.C YARGITAY
23.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 19755
Karar: 2016 / 118
Karar Tarihi: 12.01.2016
ÖZET: Ancak; bu işbölümüyle konusu bakımından başka daireye verilen ve bozma veya başka nedenlerle Yargıtay incelemesinden geçmiş bulunan dosyaların tekrar Yargıtay’a gelmesi hâlinde yeni işbölümüne göre görevli daire tarafından incelenir.” hükmüne yer verildiği ve aynı işbölümü kararında dairemizin görevinin, konusu bakımından değil de 15. Ceza Dairesinin arşivinde bulunan dosyaların sayı bakımından bölünmesiyle belirlendiği anlaşılmıştır.
(5237 S. K. m. 158)
Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 19.01.2015 tarih ve 2015/8 sayılı kararının Yargıtay Ceza Daireleri İşbölümü’nü düzenleyen II numaralı bölümün, ortak hükümler başlığını taşıyan 5. bendinde “ceza daireleri yürürlük tarihinden önce kendisine gelip bozma veya başka nedenlerle daire dışına gönderdiği işlerden kendisine geri gelenlere bakar. Ancak; bu işbölümüyle konusu bakımından başka daireye verilen ve bozma veya başka nedenlerle Yargıtay incelemesinden geçmiş bulunan dosyaların tekrar Yargıtay’a gelmesi hâlinde yeni işbölümüne göre görevli daire tarafından incelenir.” hükmüne yer verildiği ve aynı işbölümü kararında dairemizin görevinin, konusu bakımından değil de 15. Ceza Dairesinin arşivinde bulunan dosyaların sayı bakımından bölünmesiyle belirlendiği anlaşılmıştır.
İncelenen dosya içeriğine göre; Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/23 Esas ve 2009/613 Karar sayılı, 29/12/2009 tarihli kararı ile sanık hakkında verilen hüküm, Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 23/09/2013 tarih, 2013/10885 Esas ve 2013/13781 Karar sayılı kararı ile bozularak mahalline gönderilmiştir.
Sonuç: Açıklanan nedenlerle Yargıtay Kanunu’nun Değişik 14. maddesi ve Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 19.01.2015 tarih ve 2015/8 sayılı kararı gereğince temyiz incelemesinin (15.) Ceza Dairesi’nin görevi dahilinde olduğundan dairemizin görevsizliğine, dosyanın ilgili daireye gönderilmesine, 12.01.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat